14. detsember 2000 kell 12:25

Eesti Haldusjuhtimise Instituut esitleb 2001. aasta koolituskava

Eesti Haldusjuhtimise Instituut (EHI) esitleb esmaspäeval koostööpartneritele äsjavalminud 'Koolituskava 2001'. Mööduvat koolitusaastat kokkuvõtval ning tulevikuplaane tutvustaval kokkusaamisel esitleb EHI ühena oma uudistest võimalust õppida interneti kaudu kvaliteedijuhtimist (Lotus Notes Learning Space tarkvara baasil).

EHI direktori Ülle Purga sõnul on uuel koolitusaastal just kaugkoolitus uueks ettevõtmiseks EHI ja paljude tema klientide jaoks. Õppurite aja kokkuhoidu võimaldav koolitus on mõeldud esmajoones ametnike tarvis, kellele Tallinna sõitmise vajadus koolituse kättesaamatuks teeb. Aga ka neile, kes soovivad õppida endile sobival ajahetkel ning sobivas kohas. Esimestele katsete hulka anda kaugkoolituse teel lisateadmisi kuulub ka Euroopa Liidu põhikursus, samuti on kavas lisada mitmeid teemasid sügavuti käsitlevaid koolitusi. Kaugkoolituse otstarbeks soetas EHI ka spetsiaalse tarkvara.

Koolituskava saatesõnas nendib Ülle Purga, et aastal 2001 esitab Eesti avaliku halduse areng Euroopa avaliku halduse põhimõtete järgimisel ametnikele mitmeid uusi väljakutseid. 'Usaldusväärsus, vastutavus, avatus ja läbipaistvus, tõhusus ja mõjusus avaliku halduse organisatsioonis muutuvad järjest olulisemaks Eesti pürgimisel kodanikulähedaseks ja efektiivselt toimivaks riigiks. Nende printsiipide rakendamisele peaksid kaasa aitama mitmed meie koolituskavas pakutavad kursused,' kinnitab Purga.

Hetkel kuum