Toomas Türk • 26. oktoober 2003 kell 22:00

Oskuste kaart annab juhile tagasisidet ning pakub võimalust enese arendamiseks

Juhi hindamine süsteemsel viisil on liidrile hea võimalus saada tagasisidet oma tegude ja käitumise kohta laiemalt kui ainult igapäevatöös. Elionis on välja töötatud ettevõtte vajadusi arvestav juhi oskuste kaart, mis võimaldab hinnata ja arendada juhtimist ettevõtte reaalseid vajadusi silmas pidades. Loomulikult võib tekkida igas juhis tunne, miks on vajalik teda hinnata ja kõrvutada seejuures teiste juhtidega ning mida see annab või mis on selle tulemus. Parim vastus sellele on tegelikult saadav tagasiside ise ning sealt tulenev enesejuhtimise võimalus ehk keskendumine ettevõtte poolt seatud ootustele ning väärtusele.

Kõige olulisem ehk ongi juhi oskuste kaardi juures see, et juht teab, millist käitumist temalt oodatakse ning millist eeskuju ta peab teistele meeskonnakaaslastele näitama.

Seetõttu on juhil lihtsam seada ka isiklikke eesmärke ning kehtestada oma meeskondades väärtushinnanguid paremate töötulemuste saavutamiseks ja üksteise mõistmiseks terves organisatsioonis. Kuna alati on võimalus viidata positiivsele käitumisele, mis on sõnastatud juhi oskuste kaardil, siis on võimalik nõuda samalaadset käitumist ja reeglitest kinnipidamist ka teistelt kolleegidelt. Samas esitab ühtsete normide kehtestamine organisatsioonis ka juhile endale suure väljakutse ? pidada neist alati kinni ja anda eeskuju. Väärkäitumine võib olla aluseks organisatsiooni ebaühtlusele.

Lisaks on oluline juhi oskuste kaardi alusel tehtud hindamiste põhjal isiklike arengukavade koostamine ja elluviimine. Tänu hindamist läbiviivatele partneritele on igal juhil võimalik saada ka personaalset tagasisidet konsultandilt ning koostada oma isiklik arengukava, mis võimaldab keskenduda kõige olulisemate arendamist vajavatele omadustele ja oskustele. Tulevikku vaadates pole vähem tähtis ka teadmine ja arusaam, et liidri ja hea juhi omaduste mitterakendamisele enda juures (vastavalt ettevõtte ootustele) võib järgneda lahkumine organisatsioonist.

Juhina pean oluliseks ka seda, et juhi oskuste kaardi rakendamine ja mõõtmissüsteemi kehtestamine suurendab võrdsust ja sõltuvust üksteise käitumisest (interdependence) organisatsioonis. Juhid peavadki näitama ja käituma sellises organisatsioonis liidritena. Liidrite kaudu ühtse meeskonnana tegutsemine annab alati paremaid tulemusi kui jäik struktuur ja funktsionaalse juhtimine.

Hetkel kuum