Heidit Kaio • 26. november 2003 kell 14:40

Piimaliit palub ametnikelt kokkulepet Euroopa Komisjoniga

Piimaliit palub, et ametnikud püüaks saavutada Euroopa Komisjoniga kokkuleppe, mis võimaldaks ettevõtetele väiksemaid kulutusi.

Täna kehtib Eestis tervisemärk, mis erineb Euroopa Liidus kehtivast tervisemärgist ja märki tuleb muuta vastavalt Eesti ja Euroopa Liidu liitumislepingus toodule.

Eesti Piimaliidu liikmesettevõtted soovivad aastast üleminekuperioodi olemasolevate pakendite kasutamiseks. Uute pakendite tellimisel ja toodete turustamisel lubada kasutada juba uut, Euroopa Liidus kehtima hakkavat tervisemärki.

Kui Euroopa Komisjon kavandab 2006. aastast senise tervisemärgi muudatust, tuleks seda arvestada 2004. aastast liituvate riikide suhtes.

Eesti Piimaliit küsib tervisemärgi kasutuselevõtuks 1,5 kuni 2 aastast üleminekuperioodi.

Praegu kehtivat tervisemärki kandvatesse pakenditesse võib toodangut pakendada kuni 30. aprillini 2004. aastal (kaasa arvatud) ning seda realiseerida peale liitumist Euroopa Liiduga.

Loomse päritoluga toiduainete kauplemisel kehtib nõue, et kõik toiduained peavad pärinema tunnustatud ettevõtetest ja selle kinnituseks on toote pakendile kantav tervisemärk.

Tervisemärgi küsimus puudutab ettevõtteid, kus toodangu nomenklatuur on lai. Arvestades Eestis toodetavate toodete suhteliselt väikeseid koguseid, on reeglina pakkematerjalide varu küllalt suur, ulatudes paari-kolme aastani.

Tervisemärgile üleminekuperioodi mitte saamisel tekivad piimatöötlemissektoris kasutamiskõlbmatuks muutunud pakendite mahakandmise tõttu erakorralised kulud ligikaudu 50 milj krooni ulatuses. See summa moodustab ligikaudu poole sektori aastasest investeeringuvajadusest.

Euroopa Komisjon on tänaseks tunnustanud kõigile Euroopa Liidu siseturu nõuetele vastavaks neliteist piimasektori ettevõtet ja seda on aktsepteerinud kõik praegused liikmesriigid.

Hetkel kuum