Krista Taim • 9. november 2004 kell 11:12

PRIAst saab külade taastamise ja sisevete kalanduse jaoks toetust

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) alustab külade taastamise ning sisevete kalanduse investeeringutoetuse taotluste vastuvõttu.

Taotluste vastuvõtu alguskuupäev sõltub sellest, millal Rahandusministeerium annab PRIA-le akrediteeringu. Taotlusi on plaanis vastu võtta 22. novembrist kuni 16. detsembrini PRIA piirkondlikes büroodes.

Külade taastamise ja arendamise toetuse eesmärgiks on tugevdada kohaliku elanikkonna omaalgatust ja koostöötahet ning toetada vaba aja veetmiseks mõeldud hoonete ja rajatiste ning infopunktide korda tegemist.

Toetust saavad mittetulundusühingud kuni 90% ja maapiirkonnas tegutsevad ettevõtjad kuni 65% projekti abikõlblikust maksumusest. Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 938 796 krooni aastas.

Sisevete kalanduse investeeringutoetuse eesmärk on kaasajastada siseveekogudel püüdvate kalalaevade töötingimusi ja tööohutust ning püütud kala kvaliteeti. Toetust saavad vähemalt aasta tegutsenud ettevõtjad, kes omavad kehtivat kaluri kalapüügiluba püügiks siseveekogudel ning kelle kalalaev on registreeritud kalalaevade riiklikus registris. Toetatakse uue kalalaeva ehitamist või ostmist, olemasolevas laevas paiknevate ruumide ümberehitamist ning sinna vajalike seadmete soetamist, navigatsiooniseadmete ja päästevahendite ostmist jms. Toetust võib saada kuni 50% investeeringu käibemaksuta maksumusest, maksimaalselt 500 000 krooni ühe taotleja kohta aastas.

Mõlema toetuse kohta saab rohkem infot, taotlusvorme ning juhendmaterjali PRIA veebilehelt <http://www.pria.ee>.

Hetkel kuum