9. november 2004 kell 13:36

Rahandusministeerium: tervitame vaidlust maksusaladuse teemal

Asekantsler Tauno Tats kommenteeris puhkenud diskussiooni maksusaladuse teemal kui tervitatavat, mis toob välja erinevate huvigruppide seisukohad ja väärtushinnangud.

Tats selgitas, et maksuameti dokumendiregister ehk register, milles kajastuvad ametisse sisse tulnud ja sealt välja läinud dokumentide andmed, on täna avalik, kuid selles ei ole avaldatud viiteid dokumentidele, mille avaldamine viib maksusaladuse avaldamiseni. Enamus antud teema kommenteerijad on ilmselt ebaõigesti mõistnud, nagu tahaks maksuhaldur tänasega võrreldes enam teavet salastada. Seadusmuudatuse eesmärk ei ole millegi uue salastamine ega avalikustamine, lisas Tats.

Maksude kogumisel saadud teave teenib vaid maksustamise eesmärke ega ole mõeldud teabeallikaks näiteks uudishimulikele kodanikele või konkureerivatele ettevõtjatele. Maksumaksja ise peab jätkuvalt saama teavet selle kohta, missugused andmed maksuhalduril tema kohta on. Selline võimalus maksumaksjal on ka täna, leiab rahandusministeerium, ja selle realiseerimise ainus vahend ei ole dokumendiregister.

Ka täna kehtiv maksukorralduse seadus tagab maksusaladuse kaitse võimaluse. Kiire seadusemuudatuse põhjus on maksuhalduri ning Andmekaitse inspektsiooni vaidlus, kus Andmekaitse inspektsioon nõuab maksuhalduri avaliku dokumendiregistri täiendamist viisil, mis toob kaasa maksusaladuse avaldamise, ütles Tats. Rahandusministeerium leiab, et kahe riigiasutuse vaidlus tuleb kiiresti lõpetada ja seda tuleb teha maksumaksja huve kahjustamata.

Seaduseelnõus käsitatud avaliku huvi all peetakse silmas näiteks juhtumeid, kui teatud tanklatest on avastatud solkkütus või, kui teatud kauplus on müünud salaviina. Selline teave peaks olema kättesaadav, et inimesed teaksid hoiduda vastavas kohas tankimisest või alkoholi ostmisest.

Hetkel kuum