Enn Tosso • 19. juuni 2008
Jaga lugu:

Hansa Liisingu lepped kahjustavad klienti

Kohtuasi puudutas ühte sõiduautot, kus liisinguvõtja jättis maksed tasumata ning Hansa Liising võttis auto tagasi ning müüs maha. Sõiduauto jääkmaksumus (tasumata osamaksed) oli ca 143 000 krooni. Hansaliising müüs selle maha 89 000 krooniga ning nõudis hinnavahe 54 000 krooni välja. Lisaks veel tasumata rendimaksed 17 000, tasumata kindlustusmakse 13 000 krooni ja sõiduauto müügikulud 773 krooni.

Riigikohus otsustas, et nii liising nii ei või teha.

"Riigikohtu kolleegium märkis, et liisinguandja tüüptingimustes on teist lepingupoolt ebamõistlikult kahjustav kokkulepe, mille järgi ei võetaks liisinguandja hüvitusnõude arvestamisel üldse arvesse liisinguandjale jääva liisingueseme väärtust või tehtaks seda ebamõistlikult väikeses ulatuses," seisab Riigikohtu otsuses.

Lubatud on lähtuda liisingueseme tegelikust müügihinnast, kui see ei erine oluliselt eseme turuhinnast, ning liisinguandjal on kohustus teha kõik endast olenev, et saavutada ennetähtaegselt tagastatud liisingueseme võõrandamisel parim ja kiireim tulemus.

"Tühine on kokkulepe, mis paneb tagastatud liisingueseme võõrandamise hinnariski üksnes liisinguvõtjale, kes ei saa mõjutada müügiprotsessi," märgib riigikohus.

Hansa Liisingu eesmärk on auto müügist (võimalikult kõrge hinna eest) saadava rahaga kustutada kliendi võlgnevus. Liisingu huvides ei ole kiirmüük. Konkreetse liisingueseme turuhind selgub alles müügi käigus. Samuti ei sätesta viidatud riigikohtu lahend, et müügikahju jääb igal juhul liisinguandja kanda. Riigikohtu lahend üksnes selgitab poolte tõendamiskoormust auto turuväärtuse kindlaksmääramisel.

Ka riigikohus on öelnud, et tuleb teha kõik selleks, et saavutada parim ja kiireim tulemus. Kuna kohtulahend käsitleb poolte tõendamiskoormust kohtumenetluses, mitte ei pane müügikahjusid liisingufirma kanda, ei mõjuta see autode liisimise äri.

Jaga lugu:
Hetkel kuum