Silvia Kruusmaa • 5. oktoober 2011 kell 10:58

Tallinn koostas teise lisaeelarve eelnõu

Tallinna linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule määruse “Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve” eelnõu, mis suurendab linnaeelarve kogumahtu 5,4 miljoni euro võrra ehk 1,2% .

Linnapea sõnul on eelarve mahtu võimalik suurendada tänu täiendavatele tuludele – prognoositust suurematele tulumaksu, dividendide, maamaksu, reklaamimaksu ning teede ja tänavate sulgemise maksu laekumistele, vahendas Raepress.

Täiendavalt eraldatakse lisaeelarvega vahendeid ühistranspordile, teede ja tänavate korrashoiuks ning hoolduseks, sotsiaaltoetuste maksmiseks, spordiprojektide toetusteks ja kultuuriasutuste tegevuskulude katteks.

„Ühistranspordi toimivuse tagamiseks oli vajalik leida lisavahendeid elektri- ja kütusehinna tõusu katteks,“ nentis Savisaar. „Samuti möödunud lumerohke talv tõi kaasa prognoositust suuremad kulud teede ja tänavate korrashoiuks.“ 

Tallinna finantsdirektor Katrin Kendra tunnustas kogu linna organisatsiooni oskuse eest kokkuhoidlikult majandada. „Tänu sellele võibki hetkel öelda, et meie rahaline seis on rahuldav,“ ütles Kendra.

Lisaeelarve vastuvõtmisel suureneb linna eelarve sissetulekute ja väljaminekute maht 5 407 540 € võrra, mille tulemusena kujuneb Tallinna linna 2011. aasta eelarve täpsustatud mahuks 469 789 754 €.

 

 

Hetkel kuum