Anu Jõgi • 21. detsember 2011 kell 7:44

"Prognoosid pole pessimistlikumaks muutunud"

Rahandusminister Jürgen Ligi saatis eile seoses riigi järgmise nelja aasta eelarvestrateegia uuendamisega valitsusasutustele eelarvepoliitilised suunised, millega nähakse ette senise konservatiivse joone hoidmist.

“Uuemad prognoosid Eesti majanduse järgmise aasta mahu kohta ei ole rahandusministeeriumi suvisest prognoosist märkimisväärselt pessimistlikumad. Viimastel kuudel suurenenud väliskeskkonna ebakindlus pole Eestit veel nähtavalt mõjutanud, kuid ekspordinõudluse võimalik stagneerumine võib anda tagasilöögi ka meie kosuvale sisenõudlusele. Seetõttu tuleb plaanide seadmisel hoida senist konservatiivset joont, et jõuda aastaks 2013 eelarve ülejäägini ning alustada reservide taastamisega,” ütles rahandusminister Ligi.

Jälgida tuleb otsuste mõju

Ministeeriumite edasise tegevuse alustamine eeldab senise rahastamise ülevaatamist ning valdkondade siseselt tegevuste tähtsuse järjekorra seadmist. Valdkonnapoliitikaid kujundades peavad riigiasutused silmas pidama praeguste otsuste pikaajalist põhjendatust ja õigustatust, et tulevikus ei kaasneks läbimõtlematuid kulusid.

Samas on eelolevatel aastatel oluline, et riik jätkaks struktuursete reformidega, mis toetavad valdkonnapoliitikate elujõulisust ning annavad hiljem ressursside kokkuhoidu. Eelarvestrateegia koostamisel lähtutakse sellest, et reformide elluviimiseks on rahandusministeerium koostöös valdkonda vedava ministeeriumiga valmis leidma reformide elluviimiseks vajaliku lahenduse ja eelarvelised vahendid.

Paralleelselt strateegiadokumentide uuendamisega algavad ka arutelud Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi vahendite kasutamise eesmärkidest ja prioriteetidest, mis planeeritakse samuti ühises ajakavas.

Iga aasta kevadel koostatava riigi eelarvestrateegia eesmärk on tagada pikem vaade riigi ja valdkondade arengu suunamisel. Eelarvestrateegiaga otsustatakse aastate 2013-2016 eelarvepoliitiline raamistik, muudatused valdkonnapoliitikates ning eelarvepoliitilised ja valdkonnapoliitikate eesmärgid.

 

Hetkel kuum