Kadri Jakobson • 25. september 2012 kell 8:59

G4S ei saanud vaidlustatud Eesti Raudtee hankes õigust

Riigihangete vaidlustuskomisjon jättis rahuldamata G4S kaebuse Eesti Raudtee otsuse kohta, mis puudutas turvahanke lõpetamist ja kõikide pakkumuste tagasilükkamist.

Septembri alguses teatas G4S, et Eesti Raudtee otsus hange lõpetada ei ole seaduslik ega põhjendatud, ning vaidlustas selle riigihangete vaidlustuskomisjonis.

„Ametist lahkunud Eesti Raudtee juht Kaido Simmermann langetas oma viimastel tööpäevadel augusti lõpus otsuse raudtee turvahanke lõpetamise kohta. Otsust põhjendas ta Eesti Raudtee muutunud olukorraga, viidates ettevõtte jagunemisele. Samuti põhjendas Eesti Raudtee oma otsust vaidlustega hanke ümber,” teatas toona G4S.

Eile tegi riigihangete vaidlustuskomisjon otsuse, millega ei rahuldatud G4S vaidlustust ning jäetakse 1278 eurot vaidlustaja ehk G4S kanda.

Selle aasta kevadel korraldas Eesti Raudtee lihtsustatud korras turvateenuste hanke ja selle võitis G4S. Aprillis USS Security vaidlustas selle hanke, kuid komisjon seda ei rahuldanud. USS Security esitas komisjoni ostuse peale kaebuse Tallinna Halduskohtule, kuid ka seda kaebust ei rahuldatud. Rahuldamata jäi ka apellatsioonikaebus ning kassatsioonikaebust ei võtnud arutada Riigikohus.

Augustis otsustas Eesti Raudtee hankemenetluse lõpetada ja kõik pakkumused tagasi lükata.

3. septembril laekus riigihangete vaidlustuskomisjonile vaidlustus Eesti Raudtee otsusele kõigi pakkumuste tagasilükkamise ja hankemenetluse lõpetamise kohta. 

G4S põhjendas vaidlustust sellega, et hankijal ehk eesti Raudteel puudus õiguslik alus  pakkumuste tagasilükkamiseks ning see kahjustab G4Si, sest firma kaotab eduka pakkujana võimaluse sõlmida hankeleping.

Eesti Raudtee põhjendas aga pakkumuste tagasilükkamist sellega, et kuna firma hanked on vaidlustatud ning toimus järelvalvemenetlus, polnud võimalik hanget õigeaegselt ehk eelmise hankelepingute lõppemisel uut lepingut sõlmida. Samuti mängis rolli firma jagunemisprotsess (AS EVR Infra ja AS EVR Cargo).

Eesti Raudtee on märkinud ka seda, et firmal tekkisid põhjendatud kahtlused, et G4S on esitanud hankemenetluses valeandmeid.

G4S väitis pakkumuses, et osad kasutatavad töötajad omavad nõutavat kvalifikatsiooni seoses töötamisega AS-s Tallinna Sadam, kuid USS Security teatas Eesti Raudteele, et need andmed on ebatõesed. Eesti Raudtee põhjendab, et ei saanud riskida sellega, et valeandmed võivad tuua hankijale väärteomenetluse.

Vaidlustuses kolmanda isikuna osalenud USS Security palus jätta vaidlustus rahuldamata.

Riigihangete vaidlustuskomisjon ei rahuldanud G4S kaebust.

Hetkel kuum