Äripäev • 30. august 2018 kell 8:00

Ettevõtjad: me ei pea kandma võlgniku töötasu arestimisega seotud kulusid

Eurod.  Foto: Reuters/Scanpix

Ettevõtjad ei ole rahul sellega, et kohtutäiturilt saadud töötaja sissetuleku arestimise akti täitmisega kaasnevad ettevõttele ülesanded ja kulud, mida neile ei hüvitata.

Selle probleemiga tegelemiseks tegi kaubandus-tööstuskoda justiitsministeeriumile kaks ettepanekut.

Kui kohtutäitur saadab võlgniku tööandjale töötasu arestimise akti, siis kaasneb sellega tööandjale kohustusi ja kulusid. Tööandja peab muu hulgas arvutama, kui suur osa töötaja töötasust tuleb kinni pidada ning lisaks peab tööandja tegema ülekande kohtutäituri arvelduskontole. Arestimisakti täitmisega seotud toimingutega kaasnevaid kulusid tööandjatele aga ei hüvitata. Seega osutavad tööandjad täna kohtutäituritele tasuta võla sissenõudmise teenust, selgitab koda probleemi olemust.

Koda pakub välja kaks lahendust

Esimeseks peab kohtutäitur tööandja nõudmisel hüvitama töötasu arestimise akti täitmisega kaasnevad kulud fikseeritud summa või teatud protsendi ulatuses kinnipeetud töötasust. Tööandjale tekkinud kulud peaks kohtutäitur tasuma oma tasu arvelt nii, et ei suureneks võlgniku kohustused. Kuna tööandja täidab sisuliselt kõrvalkohustusena kohtutäituri ülesandeid, siis oleks selline lahendus tööandja jaoks õiglane.

Alternatiivina võiks kaaluda seda, et tööandja annab pärast arestimisakti kättesaamist kohtutäiturile teada arvelduskonto, kuhu tööandja kannab töötaja töötasu. Sellisel juhul ei arvesta tööandja, kui suur osa töötasust tuleb kinni pidada ning ei tee ülekannet kohtutäituri arvelduskontole, vaid annab kohtutäiturile üksnes teavet selle kohta, millise konto peab kohtutäitur arestima. Sellise lahenduse korral ei tekiks tööandjal nii suures ulatuses lisakohustusi. Juhul, kui tööandja teeb palgamakse või hakkab tulevikus tegema töötaja nõudmisel palgamakseid sularahas, siis tekiks tööandjal kohtutäituri teavitamise ja arestimise kohustus.

Loe kaubanduskoja justiitsministeeriumile saadetud kirja siit.

Hetkel kuum