Ametiühingud ja tööandjad jõudsid ühisele seisukohale

02. märts 2004, 14:56

Ametiühingud ja tööandjad jõudsid ühisele seisukohale kollektiivsete töösuhete reguleerimise küsimuses, teatas Ametiühingute Keskliit.

Eesti Ametiühingute Keskliidus täna toimunud konsultatsi­oo­nidel jõudsid kolmepoolsetel läbirääkimistel osalevad ametiühingute ja töö­and­jate delegatsioonid ühisele seisukohale sotsiaaldialoogi seaduse eelnõu suhtes ning vajaduses kaasajastada kollektiivsete töösuhete õiguslikku regulatsiooni.

Sotsiaalpartnerid teevad valitsusele ettepaneku loobuda niinimetatud sotsiaaldialoogi seadusest, mille nimi on eksitav regulatsiooni eesmärgi ja ulatuse osas. Eelnõu osa, mis reguleerib töötajate ja tööandjate koostööd üle-euroopalistes ettevõtetes, peab siiski 1. maiks jõustuma. Ametiühingud ei kooskõlastanud sotsiaaldialoogi seaduse eelnõu, kuna tegemist oli liiga formaalse lähenemisega, mis praktikas ei oleks töötajate elu parandanud. Informeerimise ja konsulteerimise raamdirektiivi ülevõtmine rutates ja pealiskaudselt tähendaks loobumist unikaalsest ?ansist luua töökohtadel tööandjate ja töötajate koostööd, ühisotsustamist ja vastastikkust lugupidamist soodustav keskkond.

Sotsiaaldialoogi seaduse eelnõust, mida ei toetanud ei ametiühingud ega tööandjad, pidasid mõlemad pooled otstarbekaks välja jätta 9 paragrahvi, mis Euroopa Liidu raamdirektiivist lähtuvalt peaksid sätestama siseriikliku informeerimis- ja konsulteeri­misprotseduuri.

Ametiühingud ja tööandjad otsustasid pöörduda valitsusdelegatsiooni poole ettepa­ne­kuga koondada kollektiivsete töösuhete regulatsioon ühte seadusse, võttes aluseks ole­masolevad õigusaktid ning täiendades neid informeerimist ja konsulteerimist regu­leeriva­te sätetega. Sotsiaalpartnerid jõudsid kokkuleppele, et kuigi kõik olemas­olevate seaduste sätted on läbirääkimisteks avatud, võib neid muuta üksnes tööandjate ja töö­tajate ühisettepanekute alusel.

Kollektiivseid töösuhteid reguleeriv seadus peaks koondama reegleid, mis puudutavad töötajate informeerimist ja konsulteerimist siseriiklikes ettevõtetes, töötajate usaldusisikuid, kollektiivläbirääkimisi, kollektiivlepinguid ja kollektiivseid töötülisid. Töötajate kaasamist ettevõtete nõukogude tegevusse tänasel nõupidamisel ei arutatud.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing