Eesti ja Hollandi vaheline topeltmaksustamise vältimise leping uueneb

Liis Kängsepp 19. mai 2006, 14:01

Sel pühapäeval jõustuvad muudatused Eesti ja Hollandi vahelises topeltmaksustamise vältimise lepingus, teatas rahandusministeerium.

Pühapäeval, 21. mail jõustuvad muutused Eesti ja Hollandi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingus.

Kehtiv leping jõustus juba 1993. aastal ning Eesti õiguskord on võrreldes selle ajaga jõudsalt arenenud. Vastavalt lepingu sõlmimisel Eesti ja Hollandi vahel saavutatud kokkuleppele vaadati maksuleping kehtivate Eesti maksuseaduste ning rahvusvahelises maksuõiguses toimunud muutuste valguses üle, teatas rahandusministeerium

Lepingu muutmise protokolliga kohendati ilmsiks tulnud ebakõlasid – täpsustati mõningate mõistete sisu ning lihtsustati vaidluste lahendamiseks vajalikku vastastikuse kokkuleppemenetluse protseduuri.

Uues protokollis täiendatakse ka intresside maksustamisega seonduvat - edaspidi vabastatakse maksust intress, mida ühe riigi ettevõtja maksab teise riigi krediidiasutusele selle krediidiasutuse antud laenult. Hetkel selline muudatus lepinguosaliste maksuseaduste kohaldamist ei mõjuta, kuna ei Eesti ega ka Holland üldjuhul mitteresidendile makstavaid intresse ei maksusta.

Suurimaks muudatuseks, mille protokoll lepingusse sisse viib, on vabastusmeetodi kasutusele võtmine topeltmaksustamise vältimiseks. See tähendab, et tulu, mille maksustamise õigus oli näiteks Hollandil, on Eestis maksuvaba sõltumata Hollandi maksumäärast. Vabastusmeetod kehtib ka Hollandi residentide Eestist saadud tulule. Siiani on Eesti maksulepingutes topeltmaksustamise vältimiseks kasutanud peamiselt krediidimeetodit, mille kohaselt Hollandis tasutud tulumaks arvati maha Eesti seaduse järgi arvutatud maksusummast ning vajadusel tuli Eestis tulumaksu juurde tasuda.

Seni oli vabastusmeetod ainsa erandina kasutusel uues 2005. aastal jõustunud Leedu lepingus. Nii Leedu kui Hollandi puhul kasutatakse krediidimeetodit edaspidi jätkuvalt intresside, litsentsitasude ja füüsiliste isikute ning alla 25protsendiselt osaluselt makstud dividendide osas.

Hollandi ja Eesti vahelise lepingu uue protokolli sätteid kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2005. Kuna tagasiulatuval rakendamisel ei tohi kohaldada maksumaksjale koormavamaid sätteid, on ajavahemikus 1. jaanuarist 2005 kuni 21. maini 2006 saadud tulu osas maksumaksjal õigus valida, kas tema suhtes kohaldatakse protokolli või kehtiva lepingu sätteid.

Eesti ja Hollandi vahelise protokolli jõustumisega muutuvad ka neli varemkehtinud maksulepingut – Suurbritannia ja Põhja Iirimaa Ühendatud Kuningriigiga, Prantsusmaaga, Hispaania Kuningriigiga ning Šveitsiga sõlmitud lepingud. Lepingutesse lisandub sarnaselt Hollandi lepingu protokolliga tagasiulatuvalt alates 2005. aasta algusest täiendav maksuvabastus intressidele, mille kohaselt ühe riigi ettevõtja poolt teise riigi krediidiasutusele selle krediidiasutuse antud laenult makstav intress maksustatakse krediidiasutuse asukohariigis. Muudatused neljas kehtivas maksulepingus tulenevad nimetatud maksulepingute protokollides kokku lepitud reservatsioonidest.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing