Kristo Sepp • 30. mai 2013 • 4 min
Jaga lugu:

Turumanipulatsioon on kuritegu

Usaldusväärsus on väärtpaberituru üks nurgakividest. Turg on usaldusväärne siis, kui kauplemine on aus ja korrektne ning kauplejad ja investorid tegutsevad heas usus, kirjutab NASDAQ OMX Tallinnaturujärelevalve juht Kristo Sepp.

Kui kauplemine tuleneb soovist anda väärtpaberi väärtuse kohta kunstlikke, valesid või eksitavaid signaale, on tegu turumanipulatsiooniga ehk teadliku katsega sekkuda turu vabasse ja õiglasse toimimisse. Turumanipulatsioonid on seadusega keelatud ja karistatavad.

Väärtpaberituru seaduse põhjal jagunevad turukuritarvitused turumanipulatsiooniks ja siseteabe väärkasutamiseks. Turumanipulatsioonil on omakorda mitmeid erinevaid alamliike, mida on mõistlik vaadelda enamlevinud manipulatsiooniskeeme avades. Tegemist on üldistava ning mitteammendava loeteluga tegevustest, mis liigituvad väärtpaberituruga manipuleerimise alla.

1.  Valed või eksitavad tehingud - väärtpaberi nõudluse, pakkumise või hinna suhtes eksitusse viivad tehingud ja tehingukorraldused, kui isikul puuduvad neile õigustatud põhjendused ning kui need ei vasta turu tunnustatud tavale.

Wash trades – tehingud, kus väärtpaberite lõppomanik ei muutu, s.t. sama isik on otseselt või kaudselt tehingu mõlemaks osapooleks. Eesmärgiks on tekitada aktsiale käivet ja seega tõsta teiste investorite huvi aktsia vastu.

Matched orders – tehingud, mis tekivad isiku (või ühistes huvides tegutsevate isikute) poolt sisestatud sarnastest ostu- ja müügikorraldustest vähelikviidsete väärtpaberite osas ning mille puhul puudub tururisk. Üritatakse jätta muljet, et aktsiaga kauplevad aktiivselt paljud inimesed, kuigi tegelikult on selle taga vaid üksik kaupleja (või väike hulk kauplejaid).

Painting the tape – tehingud või tehingute seeriad, millega püütakse jätta muljet kauplemise aktiivsusest või aktsiahinna liikumisest.

Tehingukorralduste edastamine turule kavatsusega neid mitte täita, näilise nõudluse/pakkumise tekitamine või väikeste tehingute läbilaskmine kui tellimusi ei jõuta tagasi võtta.

2.  Hinna positsioneerimine - väärtpaberi hinda tavapäratul või kunstlikul tasemel hoidvad või sinna viivad tehingud või tehingukorraldused, kui isikul puuduvad neile õigustatud põhjendused ning kui need ei vasta turu tunnustatud tavale.

Marking the close – tehingud või tehingute seeriad, mille eesmärgiks on muuta sulgemishinda ja mõjutada seeläbi optsioonide, fondiosakute, indeksite väärtust, väljamakstavaid boonuseid jms.

Tuletisväärtpaberite, repotehingute jms puhul alusvara hinna, nõudluse või pakkumise mõjutamine viisil, mis toob kaasa teise poole kohustuse tekke.

Hinnatoetuse loomine emitendi või temaga seotud isiku poolt, et vältida hinna langemist alla teatud taseme.

3.  Fiktiivsed toimingud - tehingud ja tehingukorraldused, mis sisaldavad näilikke või muid pettuslikke elemente.

Omaniku peitmine – tehing või tehingute seeria, mille eesmärgiks on väärtpaberi näilik omanikuvahetus, kuigi lõppomanik ei muutu. Sageli võib see kaasa tuua ka olulisest osalusest teavitamise kohustuse rikkumise.

Pump and dump – isik (või ühistes huvides tegutsevad isikud) ostab ettevõtte aktsiaid ning seejärel asub aktsiahinda „üles rääkima“ (eksitav positiivne teave), tekitades nii teistes investorites ostuhuvi. Kui hind on liikunud piisavalt kõrgele, müüb isik aktsiad maha, teenides valeteabe põhjal aktsiaid ostnud investorite arvel kasumit. Valeteabe levitamise lõppemise ja müügisurve tõttu langeb aktsia hind taas tasakaalupunkti.

Trash and cash – isik (või ühistes huvides tegutsevad isikud) müüb ettevõtte aktsiaid ning seejärel asub aktsiahinda „alla rääkima“ (eksitav negatiivne teave), tekitades nii teistes investorites müügihuvi. Kui hind on liikunud piisavalt madalale, ostab isik aktsiad odavamalt tagasi, teenides nii valeteabe põhjal aktsiaid müünud investorite arvel kasumit. Valeteabe levitamise lõppemise ja ostusurve tõttu tõuseb aktsia hind taas tasakaalupunkti.

4.  Manipuleerimine teabega - sellise teabe levitamine meediakanalites, mis annab väärtpaberite kohta valesid või eksitavaid märguandeid, kui teavet levitanud isik teadis või oleks pidanud teadma, et teave on vale või eksitav.

Eksitava positiivse või negatiivse iseloomuga kuulujutu levitamine eesmärgiga liigutada väärtpaberi hinda ja sellest kasu saada (vt. ka pump and dump ja trash and cash).

NB! Kui kuulujutuna levitatakse faktidel põhinevat teavet, siis on tegu juba siseteabe väärkasutamisega.

Teabe kinnihoidmine eesmärgiga hoida väärtpaberi hinda muutumatuna ja seeläbi takistada õiglase turuhinna kujunemist. 

Manipulatsiooni tuvastamisel lähtutakse paljudest erinevatest indikaatoritest, mis võivad aga ei pruugi manipulatsioonile viidata:

Tehingute või tehingukorralduste seeria moodustab olulise osa väärtpaberi päevakäibest või tehingutest turul, eriti juhul, kui selline tegevus toob kaasa väärtpaberi olulise hinnamuutuse.

Märkimisväärset osalust omavate isikute tehingud või tehingukorraldused põhjustavad väärtpaberi olulise hinnamuutuse.

Toimunud tehingute tagajärjel ei muutu väärtpaberite lõppomanik.

Lühikese ajavahemiku jooksul toimub positsioonide pööramine, mis moodustab olulise osa väärtpaberi päevakäibest, eriti juhul, kui selline tegevus toob kaasa väärtpaberi olulise hinnamuutuse.

Lühikesse ajavahemikku koondunud tehingud või tehingukorraldused, mis põhjustavad väärtpaberi ajutise ning taastuva hinnamuutuse.

Tehinguraamatus selliste tehingukorralduste kuvamine, mis muudavad hetke parimat ostu- või müügihinda, kuid mida reaalselt ei täideta (tühistatakse enne täitmist).

Tehingukorraldused või tehingud, mis on tehtud (peaaegu) samaaegselt võrdlushindade, sulgemishindade ja indeksi sulgemisväärtuste arvutamisega ning mis mõjutavad selliseid väärtusi.

Tehingukorralduste või tehingute eel või järel levitavad samad või nendega seotud isikud ebaõiget, ebaselget, ebatäielikku või eksitavat teavet.

Tehingukorralduste või tehingute eel või järel levitavad samad või nendega seotud isikud investeerimissoovitusi või -analüüse, mis eksitavad, on vigased või mõjutatud levitaja materiaalsetest huvidest.

Rikkumiste tuvastamine nii tundlikus valdkonnas on keeruline, kuid turu usaldusväärsuse tagamiseks vältimatult vajalik. Soovides soodustada investeerimist ja tõhustada investeerimiskeskkonda, on oluline tagada rikkumiste ärahoidmine ning aus ja heausklik kauplemine. Mida usaldusväärsem turg, seda kindlamalt saavad investorid investeerimisel hinnaliikumistele ja turul toimuvale tugineda ning seda aktiivsemaks saab muutuda investeerimine.

NB! Oluline on tegutseda heas usus ning vältida ka alusetute kahtlustuste teket.

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt