Tauno Tuisk • 24 jaanuar 2014

Seame riigi ametiautodele standardi

Avaliku sektori ametisõidukitele tuleks kehtestada ühtne standard, kus on kokku lepitud, milliseid sõidukeid milliste tööliinide lõikes kasutakse, teeb ettepaneku politsei- ja piirivalveameti logistikabüroo juht Tauno Tuisk. Sellega saaks riik sõidukitega seotud kulusid selgemalt ja läbipaistvamalt juhtida ning seeläbi ka kulutusi vähendada.

Standard võiks kehtida kõigile alates tipppoliitikutest kuni ministeeriumide allasutuste ja kohalike omavalitsusteni välja. Selles oleksid kirjeldatud sõidukite tehnilised tingimused ja piirkulud. Nii välistatakse olukord, kus ametiasutused soetavad oma maitse järgi kalleid ja luksulikke masinaid.

Ühtlasi saaksid riigiasutused kokkulepitud põhimõtete alusel viia läbi ühishankeid, mis omakorda viib sõidukite kulusid alla, sest siin hakkaks kehtima turureegel – mida rohkem sarnast kaupa korraga osta, seda odavamaks muutub sisseostuhind.

Kui iga riigiasutus soetab sõidukeid oma äranägemise järgi, olemegi olukorras, kus puudub tervikülevaade riigi teenistuses olevatest sõidukitest ja nende kuludest.

Siseministeeriumi haldusala asutustega koostöös oleme astunud viimastel aastatel suuri samme, et ühtlustada haldusala asutustes kasutusel olevate ja hangitavate sõidukite lähtealuseid. Selle tulemusena on loodud eeldused heaks koostööks ühishangete läbiviimiseks ja sõidukite kulude paremaks haldamiseks.

Kui suudame riigis tervikuna luua ühtsed riigiasutuste ametisõidukite põhimõtted, siis see aitaks tervikuna vähendada riigi kulutusi maismaasõidukite ülalpidamisel.

Hetkel kuum