Birjo Must • 2 aprill 2015

Milder: motiveerime juhatust aktsia hinda oluliselt tõstma

Baltika Grupi juhatuse esimees Meelis Milder  Foto: Raul Mee, Äripäev

Tegemist on põhjalikult välja töötatud programmiga, mis motiveerib juhatuse liikmeid aktsiahinda oluliselt tõstma, selgitas Baltika juhatuse esimees Meelis Milder ettevõtte juhtkonnale suunatud motiveerimispaketti.

Baltika teatas täna börsile, et firma nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku suurendada tingimuslikult firma aktsiakapitali, emiteerides täiendavalt kuni üks miljon nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 0,20 eurot väljalaskehinnaga 0,20 eurot.

Milderi sõnul realiseerub optsioon üksnes juhul kui aktsia turuhind on oluliselt kõrgem tänasest, mistõttu on skeemi eesmärk parandada ettevõtte tulemust ja suurendada ettevõtte väärtust aktsionäridele aktsia hinna tõusuga tulevikus.

Järgneb Meelis Milderi kommentaar nõukogu ettepanekule:

Tegemist on ettevõtte tippjuhtkonnale suunatud optsiooniprogrammiga, mida paljudes ettevõtetes tehakse. Baltika pole siinkohal väga eriline näide.

Varasemalt on Baltika pakkunud optsiooniskeeme erinevatele valimitele grupi tippjuhtkonnast, nii üksnes juhatuse liikmetele kui ka grupi tippjuhtkonna liikmetele üldisemalt. Viimane 2012. aastal optsiooniskeem kaasas enam kui 20 grupi tippjuhtkonna liiget sealhulgas tütarettevõtete juhte.

Sel korral leidis nõukogu, et limiteerib õigustatud isikute ringi sel ja järgmisel aastal juhatusse kuuluvate juhtkonna liikmetega ehk siis 5-6 inimesega ja soovitas välja töötada teistele juhtkonna liikmetele muid motivatsiooniskeeme. Kindlasti piirab see lähenemine oluliselt optsiooni mahtu, mis on positiivne võimaliku dilution'it silmas pidades.

Käesoleva skeemi väljapakkumisele eelnes väga põhjalik analüüs rahvusvahelisest praktikast juhtkonna motivatsiooniskeemide loomisel ning Baltika seniste programmide õnnestumise ja ebaõnnestumise põhjustest. Eesmärk on alati olnud leida tasakaal aktsionäride, ettevõtte ja optsioonide omanike huvide vahel põhimõttel, et kõik võidavad kui läheb hästi.

Sel korral väljapakutav optsiooniskeem on nõukogu arvates heas tasakaalus. Optsioonid avanevad järk-järgult oluliselt üleval pool tänast turuhinda. Selleks, et esimene 25% optsioonidest oleks realiseeritav, peab aktsia hind aastatel 2018-2019 olema vähemalt umbes 0,5 eurot ja selleks, et optsioon oleks täies mahus realiseeritav, vähemalt 0,8 eurot ehk kaks korda kõrgem kui tänane turuhind. 

Sellest võidavad kõik aktsionärid. Ühtlasi juhin tähelepanu ka faktile, et võimalik motivatsiooniprogramm katab ajalist perioodi 2015-2019 ehk kolme kuni viit aastat. 

Hetkel kuum