Juhan Lang • 11 veebruar 2016

Nordeconi kahjum üle 2 miljoni

Nordeconi ehitus  Foto: Raul Mee

Nordeconi puhaskahjum oli mullu neljandas kvartalis 2,3 miljonit eurot ning ettevõtte käive langes 20,8%, 32 miljonile eurole.

Börsifirma teatel mõjutas neljanda kvartali puhaskasumit enim kahe Ukraina kinnisvaraarendusprojektiga seotud laenude allahindlus ligi 3 miljoni euro ulatuses.

„Ukraina majanduse jätkuv madalseis ja valuutakursi langus on viinud ärikinnisvara hinnad ning nõudluse tasemele, mis põhjustas investeeringute allahindluse vajaduse,“ põhjendab Nordecon täna hommikul avaldatud 2015. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu konsolideeritud finantsaruandes.

Eelnevast tulenevalt teenis ettevõte mullu puhaskasumit 173 000 eurot, millest kontserni emaettevõtte aktsionäridele kuuluv puhaskasumi osa moodustas 167 000 eurot. Mullu olid need numbrid vastavalt 2,3 miljonit eurot ja 1,96 miljonit eurot.

Brutokasumlikkus mullusel tasemel

Nordeconi brutokasum oli mullu 9,03 miljonit eurot (2014: 9,81 miljonit eurot), brutokasumlikkus oli 6,2% (2014: 6,1%).

Võrreldes 2014. aastaga on brutokasumlikkus oluliselt paranenud rajatiste segmendis – 6,8%-lt 8,6%-le. Aruandes tuuakse välja, et kasum on teenitud peamiselt teedeehituses ja teehooldes, kus kasumlikkuse kasvule on kaasa aidanud tööprotsesside efektiivsem korraldamine, kuid ka osaliselt materjalide (bituumen) sisendhindade langus.

Hoonete segmendis on ettevõtte teatel toimunud kasumlikkuse mõningane langus, mille oluliseks põhjuseks on jätkuv konkurentsisurve 2015. aastal sõlmitud uute ehituslepingute kasumlikkusele. Aruandes tõstetakse esile neljanda kvartali kasumlikku tegevust, kus brutokasum paranes võrreldes 2014. aastaga 3,6%-lt 9,3%-le. Kasumlikkus paranes mõlemas segmendis.

Käive langes

Ettevõtte müügitulu oli mullu neljandas kvartalis 31,96 miljonit eurot (aasta varem: 40,35 miljonit eurot). 2015. aasta müügitulu oli 145,51 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes müügitulu 9,8%. Käive vähenes nii hoonete kui ka rajatiste segmendis.

Aruandes põhjendatakse, et hoonetehituse segmendi müügitulu langus on tingitud tööstus- ja laohoonete alamsegmendi mahtude vähenemisest. Rajatiste segmendi müügitulu toetab ettevõtte teatel jätkuvalt teedeehituse segmendi mahtude mõningane suurenemine võrreldes 2014. aastaga. Ülejäänud segmentides on toimunud müügitulu järsk vähenemine.

Täismahus saab Nordeconi 2015. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuandega tutvuda siin

Hetkel kuum