Äripäev • 27. juuni 2018 kell 3:00

Just nüüd on õige aeg investeerida

Foto: Anti Veermaa

Ettevõtted, mis ei suuda oma odavale tööjõule rajatud ärimudelit muuta, on sunnitud tegevuse lõpetama.

Eesti Pank leiab oma eile avaldatud majandusprognoosis, et Eesti majanduskasv hakkab aeglustuma ning kui praegu läheb majandusel väga hästi, siis tulevikus pigem lihtsalt hästi. Eesti ettevõtlussektorit iseloomustab ka järjest suurenev tööjõupuudus ja vähene investeerimisaktiivsus.

Äripäeva hinnangul on Eesti ettevõtjate suur väljakutse tootlikkuse kasvatamine eelkõige läbi nutikama töö korraldamise ja automatiseerimise, sest tööjõu juurdevoolu ei ole kuskilt näha.

Hoogne majanduskasv ja kõrgem palk on viimastel aastatel toonud rohkem inimesi tööturule, kuid see ressurss on ammendunud. Ei ole saladus, et Eesti ühiskond vananeb. Järgmise kaheksa aasta jooksul jääb tööealisi ehk 20-64aastasi elanikke Eestis vähemaks 43 000 võrra. Eesti tingimustes ei ole ka jätkusuutlik rajada kasvulootusi jõulisele välistööjõu sisserändele.

Seega saab ainsaks kasvumootoriks olla senisest efektiivsem töökorraldus. Nutikate lahenduste ja tehnoloogiliste uuenduste abil tuleb suuta luua järjest vähemate inimestega järjest suuremat väärtust. See omakorda eeldab investeerimist nii inimestesse kui töövahenditesse ja tehnoloogiasse.

Eesti ettevõtjad kipuvad aga olema pigem konservatiivsed investeerijad. Ettevõtete investeeringukulutuste suhe lisandväärtusesse on Eesti Panga andmetel viimasel kolmel aastal jäänud kriisiaegsele tasemele, mis jääb Euroopa Liidu riikide keskmisele alla. Meile meeldib mõelda endist kui nutikast, tehnoloogiahuvilisest ja uuendusmeelsest rahvast ning seda kuvandit toetab ka Eestit tabanud idufirmade buum.

Konservatiivsed ettevõtjad

Idufirmadele omane raamidest väljas ning lahendustele suunatud mõtlemine levib teistes sektorites aga väga visalt. Kasvuambitsiooni on vähe ning ikka ja jälle kuuleb ettevõtjatega suheldes, kuidas ainus võimalik lahendus kasvavale palgasurvele ja nappivale tööjõule on odava võõrtööjõu kasutamise lihtsustamine. Tahaks iga hinna eest jätkata harjunud moel. Kui ei saa ametlikult ja seaduslikult, siis kuidagi ikka saab.

Äripäev on nõus, et Eesti peab muutuma võõrtööjõu jaoks atraktiivsemaks kohaks, kuid meelitama peab siia mitte odavat, vaid kallist tööjõudu. Madalapalgalisele tööle rajatud ärimudelite aeg on pöördumatult ümber saanud ning tihe rebimine töötajate pärast jätab nõrgemad ettevõtted töötajateta. Kes ei suuda muutuda, see peab kaduma.

Eesti Panga prognoosi kohaselt jääb laenude intressitase vähemalt lähiajal veel madalaks ning just praegu on aeg teha investeeringuid tootlikkuse kasvatamisse. Lisaks tehnoloogilistele lahendustele ja tarkadele masinatele muutuvad järjest olulisemaks ka haritud ja motiveeritud töötajad. Haritud tööjõud ei pea tulema ainult ameti- ja ülikoolidest, oma töötajate koolitamisse saab panustada ka iga ettevõte ise.

Riigi ülesanne on toetada ettevõtete investeeringuplaane eelkõige stabiilse majanduspoliitikaga. Just heitlik poliitika ja ootamatult muutuvad regulatsioonid on Euroopa Investeerimispanga uuringu kohaselt ettevõtete jaoks kõige suurem ebakindluse allikas.

Hetkel kuum