29 veebruar 2016

Gasell: Reaalprojekt panustab uutele tehnoloogiatele ja ekspordile

KAASANI kirik Tallinnas, lõige 3D mudelist  

Taristuprojekteerimisettevõtte Reaalprojekt OÜ käive kerkis kolme aastaga 1,5 miljonilt eurolt viie miljonini, kindlustades endale sellega koha Gaselli edetabelis.

Need ajad on möödas, kui Eesti mujal maailmas lõi odava tööjõuga – nüüd  peame arendama uue põlvkonna tehnoloogiat ja teenuseid ning kasutama ajusid.

Tubli tulemuse saavutamisele aitasid kaasa ettevõtte avatus uue põlvkonna tehnoloogia kasutamise suhtes ning töö Rail Balticu liiderpartnerina. Reaalprojekt alustas 15 aastat tagasi teede projekteerimisest ja selles valdkonnas ollakse kogu turul hästi tuntud. Ette­võtte arenedes ja kasvades on suurenenud ka tegevusvaldkondade hulk ja täna pakutakse ka geodeetilisi ja geotehnilisi uurin­guid, konsultatsiooni- ja järelevalveteenuseid ning vee- ja kana­lisatsioonitrasside projekteerimist. „Pakume infrastruktuuri täisteenust koos uuringute ja mõõdistustega,“ ütleb Reaalprojekt OÜ juhataja Mikk Reier.

Innovaatilise ettevõttena teostab Reaalprojekt modernse tehnoloogia abil laserskaneerimist, aeromõõdistamist droonide abil ja veealuseid uuringuid. Laserskaneerimine võimaldab väga kiirelt ja täpselt saada detailset informatsiooni objektide ja nende võimalike hälvete kohta. Sageli kasutatakse laser­skaneerimist muinsuskaitsealuste objektide, aga ka teede ja sildade uurimiseks ja nende remondi projekteerimiseks. Droonide kasutamine õhust mõõdistuste tegemiseks on kiirelt arenev tehnoloogia, mis aitab määrata ka näiteks karjääride ja suurte maa-alade mahtu ning seisukorda. Veealused uuringud on vajalikud sadamate, silla­konstruktsioonide ja veealuste kommunikatsioonisüsteemide seisukorra määramiseks. Reaalprojekt esindab veealuste konstruktsioonide inspekteerimisele spetsialiseerunud Soome ettevõtet VRT Finland Oy.

„Uute tehnoloogiate efektiivsus sõltub sellest, kuidas tarbijad oskavad nende tulemusi ära kasutada. Nii vees, õhus kui ka maapeal tehtud mõõdistused saab siduda üheks 3D-mudeliks, mis on vajalik projekteerimiste ja ehitustööde planeerimise juures,“ selgitab arendusjuht Jüri Pärtna ja lisab, et ka geotehniliste uuringute juures kasutab ettevõte tehnika viimast sõna - puurmasinaid Geomachine GM 65 GT ja GM100GT.

Reieri sõnul on ettevõtted sageli  küsimuse ees, miks panustada tehnoloogia arengusse, kui see on kallis ega pruugi eriti kiirelt end tasa teenida. „Meie jaoks on need investeeringud aga väga olulised, kuna ainult innovatsiooniga kaasas käies saame oma teenuseid eksportida. Need ajad on möödas, kui Eesti mujal maailmas lõi odava tööjõuga – nüüd  peame arendama uue põlvkonna tehnoloogiat ja teenuseid ning kasutama ajusid.“

Töötajate väärtustamine Reaalprojektis olulisel kohal.

„Meie suurimad edasiviijad on meie töötajad, kelle panuse ja pühendumuseta praegust edu ei oleks olnud võimalik saavutada,“ ütleb Reier. „Investeeringud tehnoloogiatesse ja ajaga kaasas käimine tähendab ka töötajate pidevat koolitamist ning motiveeriva töökeskkonna loomist. Kõigil meie töötajatel on võimalik teha oma ettepanekuid ettevõtte ja oma töö paremaks muutmiseks ning kuna ametipositsioonide vahele piire ei tõmmata, on ka lihtne juhtidega kontakti saada. See on loonud ka pingevaba ja vahetuma töökeskkonna.“

Täna moodustab Reaalprojekti ekspordikäive protsentuaalselt veel suheliselt pisikese osa ettevõtte kogukäibest, kuid lähiaastatel on plaanis seda oluliselt suurendada. Ettevõttel on olemas kogemused Soomest ja Rootsist ning esmane tähelepanu ongi hetkel suunatud just Põhjamaadele.

„Eesti turg on väike ja hüplik: ühel hetkel on tööd väga palju ja teisel hetkel on turul tööd vähe ja hinnad all. Viimaste aastate kasvu juures on olnud oluline osa Rail Balticu kiirraudtee projekteerimishanke võidul. Pingutame selle nimel, et ka projekti lõppedes ettevõtte kasv jätkuks.“ selgitab Reier  ja lisab, et Rail Baltic on Reaalprojekti jaoks märgilise tähendusega projekt: „Ühest küljest oleme saanud juurde palju koostööpartnereid ning tööd. Teisalt on andnud see suure tõuke meie arenguplaanidele, julgustades meid investeerima uutesse tehnoloogiatesse ja vaatama välisturgude poole.“

„Selleks, et välisturgudele minna, peab olema valmis suhtlema inimestega, kes räägivad teisiti ja teises keeles ning olema valmis tegema asju teistmoodi. See tähendab kohanemist ja suutlikkust, kuid leiame, et Põhjamaades on Reaalprojektil suurepärased võimalused, kuna seal pole piisavalt insenere ning otsitakse pidevalt inimesi, kes oleksid suutelised uusi projekte looma ja läbi viima. Samas on meie jaoks oluline, et saame oma tööd teha Eestis kohapeal,“ lisab Reier.

Täna tuleb umbes pool Reaalprojekti käibest riigihangetest ja riigiasutustele tehtavast tööst ning teise poole moodustavad erasektorile osutatavad teenused.

Reaalprojekt OÜ kontserni kuulub kaks ettevõtet Eestis ja üks Lätis, kokku ligi 150 töötajaga.

TALLINNA SADAMA D-Terminal, fragment 3D mudelist  
Hetkel kuum