Platvorm NOVA Realty avab uusi võimalusi globaalseteks investeeringuteks kinnisvaraturul

Riikide digitaliseerimisest, globaalsetest investeeringutest, EXPO 2020 maailmanäitusest ja kinnisturu globaalsest platvormist NOVA Realty räägib IT-ettevõtte NOVA kaasasutaja Denis Radzimovskii.

NOVA kaasasutaja Denis Radzimovskii  Foto: NESTEROV ANDREY

Milliste tulemustega astus ettevõte NOVA aastasse 2020?

Möödunud aasta oli NOVA arengu osas sündmusterohke. Meil õnnestus jõuda enamiku püstitatud eesmärkideni ja täita kavandatud ülesanded.

Üheks peasündmuseks oli ettevõtte peakontori avamine Tallinnas. Me registreerisime ettevõtte ametlikult Eestis, avasime pangaarved, andsime ettevõttele üle immateriaalse varaomandiõiguse, esitasime patenditaotluse. Lisaks registreerisime kaubamärgi EL-i territooriumil. Kõik see võimaldas meil üsna lühikese ajaga integreeruda Skandinaavia äriringkonda. Täna võime ennast julgesti lugeda euroopalikuks ettevõtteks.

Aastal 2019 osales meie ettevõte aktiivselt ka suurtel rahvusvahelistel üritustel. Nendest tasub esile tõsta näitust MIPIM Cannesis, MIPIM PropTechi Pariisis, Peterburi rahvusvahelist majandusfoorumit. Kogu aasta jooksul toimus suur hulk kohtumisi ja läbirääkimisi tulevaste klientide, finantsstruktuuridega, IT-ettevõtetega.

Möödunud aasta IV kvartalis valmis meil oma peamise toote – rahvusvahelise kinnisvaraturu teenuse NOVA Realty – prototüüp.

Aasta lõpus esitles NOVA platvormi NOVA Realty rahvusvahelisele üldsusele. Kuidas suhtusid projekti eksperdid, turuosalised, investorid?

Platvormi NOVA Realty prototüüpi presenteeriti tõepoolest spetsiaalsetel esitlustel ja mõnel ärikohtumisel. Enamik osalenud eksperte – platvormi tulevasi kasutajaid: riiklike struktuuride esindajad, investorid, aktsiaomanikud, kinnisvarafondide esindajad, mittetulunduslikud organisatsioonid – hindasid teenuse tulevikupotentsiaali ja nägid selles lahendust oma jooksvatele ülesannetele.

Lisaks on mul hea meel, et eksperdid märkisid ära olulise erinevuse meie teenuse ja olemasolevate portaalide funktsionaalsuse vahel – NOVA Realty ei paku kasutajatele mitte ainult ühist infovälja, vaid ka koostöövõimalust ja tehingute sõlmimist ühe akna vormingus.

Ühes artiklitest NOVA Realty kohta nimetati teie projekti «kinnisvara internetiks»?

Minu arvates on see küllaltki õnnestunud võrdlus, kui vaadelda teenust NOVA Realty selle varieeruvuse ja kombinatoorika seisukohalt.

Teiselt poolt võrdleb osa eksperte teenust NOVA Realty süsteemiga SWIFT, mis omal ajal võimaldas finantsturu läbimurret rahvusvaheliste finantstehingute ja maksete toimingutes. Potentsiaalselt saab just platvorm NOVA Realty anda tõuke rahvusvahelise kinnisvaraturu evolutsiooniks, muutes seal kõiki põhiprotsesse.

Teie toode NOVA Realty kuulub üsna uude Property Technology sektorisse?

Jah, meie toode NOVA Realty on turuanalüütikute arvates üheks PropTech-sektori liidritest, kuna saab selles suunas infrastruktuurseks ja moodustab omaette ökosüsteemi.

Kui rääkida PropTechist, on see küllaltki uus suund, millest hakati rääkima umbes kaheksa aasta eest ja see ühendas endas innovatiivsete lahenduste ja teenuste spektri, mis muudab kinnisvara globaalset turgu ja annab sellele tõuke edasiseks arenguks. PropTechi turg areneb aktiivselt. 2019. aasta tulemuste põhjal kasvas see rohkem kui 50%, finantseerimise kaasamise tehingute üldmaht oli ligikaudu 7 miljardit dollarit.

Kokkuvõtlikult on suuna PropTech ülesandeks kinnisvaraturu digitaliseerimine ja automatiseerimine finantsturu ja selle teenuste näitel FinTechi sektoris.

Millises realiseerimisetapis on praegu platvorm NOVA Realty?

Nagu ma juba ütlesin, on projekt praegu prototüübi staadiumis. Aasta lõpuks on kavas töötada välja MVP NOVA Realty. MVP platvormid koondavad kõiki põhifunktsioone, millest osa täidetakse automaatrežiimis, seetõttu saavad potentsiaalsed kasutajad ja kõik platvormist huvitatud hinnata selle tööd juba mitme riigi ja kinnisvaraobjekti näitel.

Kus te kavatsete sellel aastal esitleda platvormi NOVA Realty?

Peamine platvormi MVP esitlus on kavandatud maailmanäituse EXPO 2020 raames, mis toimub kuue kuu jooksul Dubais. See on mastaabilt pretsedenditu ja oma spetsiifika poolest autoriteetne üritus ning olen veendunud, et see kujuneb meie ettevõttele ja projektile katalüsaatoriks ning hüppelauaks. Arvestades seda, et EXPO 2020-st võtab osa 190 riiki, saame esitleda oma teenust NOVA Realty kogu oma sihtauditooriumile. See kiirendab meie platvormi 2021. aastasse kavandatud integreerimist väliste andmebaaside, riikide ja ülemaailmse kinnisvaraturu peamiste osalistega ning selle tulemusena teenuse täielikku rakendamist 2022. aastal.

Lisaks esitletakse 2020. aasta jooksul platvormi NOVA Realty muudel rahvusvahelistel kinnisvara ja PropTechi turuüritustel ning eraldi esitlustel ja kohtumistel tulevaste tarbijatega.

NOVA Realty on globaalne teenus, milliste riikidega toimub integreerumine esmajärjekorras?

Platvormi NOVA Realty käivitamine toimub nendes riikides, kus on lähiajal võimalik avada andmed ja viia läbi registrite digitaliseerimine, st nad on tehniliselt, juriidiliselt ja poliitiliselt valmis selliseid teenuseid juurutama. Ülemaailmsed analüütikud prognoosivad, et meie teenuse käivitamise ajaks 2022. aastal on selliseid riike 50 ringis. Samal ajal piisab sellest, kui alustame tööd ainult mõnes riigis, mille näitel saame demonstreerida teenuse NOVA Realty kasutamise eeliseid ja tulusust.

Üldiselt liiguvad kõik riigid, kes on huvitatud rahvusvahelistest investeeringutest, juba praegu oma registrite digitaliseerimise ja avatuse ning oma õigusliku ja finantsruumi automatiseerimise poole.

Millised on ettevõtte NOVA selle aasta plaanid?

NOVA jätkab kavandatud arengut. Selle aasta jooksul suurendame oma koosseisu, tugevdame meeskonda täiendavate spetsialistidega erinevatelt erialadelt, et kiirendada platvormi väljatöötamise ja selle globaalse kinnisvaraturuga lõimimise protsessi. Lisaks on kavas suurendada meediaalast aktiivsust, et tõsta teadlikkust platvormi NOVA Realty ja selle funktsioonide kohta.

Hetkel kuum