7. november 1995 kell 22:00

EBRD kiidab Ida-Euroopa riikide majanduse arengut

Kõige rutem on kommunismi kokkuvarisemise ?okist toibunud Poola, kus majanduskasv kestab juba neljandat aastat. Esimese siirderiigina on Poola taastamas vahepeal suuresti vähenenud tootmismahtu ja tema sisemajanduse kogutoodang (SKT) peaks tuleval aastal jõudma 1989. a tasemele.

SKT 5--6protsendilist kasvu ennustatakse tänavu Poolale, Slovakkiale, Sloveeniale, Eestile, Leedule, Albaaniale ja Armeeniale, kusjuures Armeenia lähtepositsioon on väga madal.

Enamik KIE riike on saanud inflatsiooni kontrolli alla. Madalaim on see tänavu Horvaatias ja Albaanias vastavalt kolm ja viis protsenti. Kümneprotsendilise aastainflatsioonini peaksid jõudma T?ehhi, Makedoonia, Slovakkia ja Sloveenia. 1992. a oli inflatsioon Albaanias ja Makedoonias vastavalt 237 ja 1935 protsenti. Enam kui sajaprotsendiline aastainflatsioon on veel seitsmes SRÜ riigis.

EBRD arvates on turumajandusele üleminekul, erastamisel, hindade ja kaubanduse liberaliseerimisel, finantsinstitutsioonide loomisel ja seaduste ajakohastamisel kõige enam edu saavutanud T?ehhi ja Ungari.

EBRD andmetel andis erasektor 1995. a keskpaigas SKTst T?ehhis 70%, Eestis 65%, Albaanias, Ungaris, Lätis, Poolas ja Slovakkias 60%.

Euroopa arengupanga uuringus öeldakse, et KIE riikide kiired reformid on loonud eelduse dünaamisele investeerimisele. Enamikus neis riikides on investeeringute osakaal SKTs stabiliseerunud või suurenenud pärast hindade liberaliseerimist.

Kõige rohkem otseseid välisinvesteeringuid on tehtud Ungarisse, kus need ulatuvad 6,9 miljardi dollarini. Järgneb T?ehhi kolme miljardi dollariga. Samal ajal on Venemaale investeeritud ainult 1,6 miljardit ja Poolasse 1,5 miljardit dollarit. Kui arvestada investeeringuid ühe inimese kohta, siis teisel kohal on tegelikult Eesti.

Siirderiikide tähtsaim ülesanne on toetada oma majanduslikku toibumist tugeva pangasüsteemi loomisega ja erastamise jätkamisega, leiab EBRD. FT

Hetkel kuum