14. juuli 1996 kell 22:00

STV loob ühtse kaablivõrgu

Loodava firma TVCom kaudu kaaluvad osanikud lisaks magistraalvõrgu rajamisele Tallinnas laiendada ka kaabel-TV võrku väljapoole pealinna.

Praegu on käivitunud pilootprojekt tuhande elanikuga Turbasse kaabel-TV sisseviimiseks.

STV asepresidendi Raivo Mihkelsoo sõnul tahab TVCom Tallinna kaabel-TV võrgu arendamisse lähima paari aasta jooksul investeerida vähemalt 30 miljonit krooni.

«Oleme oma projekti näidanud kahele potentsiaalsele välisinvestorile, kes on olnud sellest huvitatud ja kaaluvad TVComi aktsiate ostmist,» rääkis Mihkelsoo. Ta ei soovinud aga nimetada võimalike investorite nimesid.

TVCom plaanib ASilt Eesti Telefon rentida kiudoptilisi kaableid, et selle baasil luua võrku, mis ühendaks kõik Tallinna linnaosad.

Sellise kaablivõrgu kaudu on võimalik edastada 40--60 raadiojaama, televisiooni- ja kaabel-TV kanalit, ütles Mihkelsoo. Magistraalvõrgus edastatavaid kanaleid saaksid kaabel-TV firmad soovi korral oma kaablivõrkudes edasi jaotada.

Mihkelsoo sõnul oli STV motiiv TVComi rajamisel parandada edastatavate televisiooniprogrammide signaali, optimeerida autorikaitseõigusest tulenevaid kulutusi ja vähendada kaabel-TV võrgu haldamiskulutusi.

TVComi aktsiakapital on 400 000 krooni. Loodava firma aktsiatest kuulub STV-le esialgu 81 protsenti, TV 1-le 10 protsenti ja Teverale 1 protsent.

Oleg Sõnajala sõnul osaleb TV 1 TVComis selleks, et teha oma kanali saated nähtavaks kaabel-TV võrgus.

ASi Tallinna Kaabeltelevisioon direktor Margus Üürike ütles, et moodsal tehnoloogial baseeruva hea telepildi saamisel moodustavad magistraalvõrkudesse tehtavad investeeringud vaid viiendiku investeeringute kogumahust.

Rootsi riikliku telekommunikatsioonifirma Telia osalusega ASi Starman juhatuse liikme Peeter Kerni väitel võib olla küsitav, kas TVComi magistraalvõrgus levivast hea kvaliteediga signaalist lõpptarbijale kasu on, kuna elumajadevaheliste jaotusvõrkude vananenud tehniline baas võib selle ära rikkuda.

Hetkel kuum