19. mai 1997 kell 22:00

Autoklubi kaart

Eesti autoklubis välja antava Carnet de Touriste'i alusel saab taotleda viisa autoreisiks Saksamaale. Sama viisa lubab külastada ka teisi Schengeni leppega liitunud riike (Belgia, Holland, Luksemburg, Hispaania, Portugal).

Peale reisijal juba olemasoleva tervisekindlustuse võtab Alliance Internationale de Tourisme Carnet de Touriste'i alusel vastavas sihtpunktis viisa kehtivuse ajal enda kanda haiguse ravikulud, mis on tekkinud õnnetusjuhtumi või akuutse haigestumise tagajärjel.

Samuti võtab esindus kaardi kehtimise perioodil enda kanda kulutused haige transpordile, rohtudele ning haiglas viibimisele üldises raviklassis kuni 23 000 eküü ulatuses (ca 358 000 krooni). Vajaduse korral kaetakse Carnet de Touriste'i omanikule maalt väljasaatmise kulud kuni 2700 eküü ulatuses (ca 42 000 krooni).

Kui reisija on eelnevalt sõlminud välismaal kehtiva tervisekindlustuse, saab selle poliisi koopia deponeerida Carnet de Touriste'i välja andvas klubis. Seda tohib annulleerida vaid Eesti autoklubis eelnevalt registreerudes.

Viisa taotlemisel Carnet de Touriste'i alusel tuleb saatkonda esitada järgmised dokumendid:

- töökoha kinnituskiri, et viisataotleja töötab firmas ning omab kindlat sissetulekut, mis võimaldab tal reisile minna;

- ankeet kahes eksemplaris, kaks originaalfotot. Ankeedil peab olema viisataotleja allkiri;

- kui reisile läheb laps ühega vanematest, on vaja teiselt vanemalt notariaalselt kinnitatud nõusolekut.

Juhul kui viisat ei väljastata, saab Carnet de Touriste'i annulleerida, kuid tagastatakse 90% kaardi maksumusest.

Hetkel kuum