22. mai 1997 kell 22:00

Millele pöörata tähelepanu sõidukikindlustuslepingu sõlmimisel?

Ehkki sõidukikindlustuse järgi nõudlus pidevalt kasvab, ei tunne paljud kliendid kindlustusterminoloogiat. Alljärgnevalt ülevaade põhimõistetest, mida sõidukikindlustuses kasutatakse (vt samal teemal ka ÄP 27.03.97).

Omavastutuse suurusele on kindlustuslepingu sõlmimisel küllaltki oluline tähelepanu pöörata, kuna kindlustusselts hüvitab kahju puhul ainult omavastutust ületava osa.

Üldine põhimõte on see, et mida kõrgema omavastutuse klient valib, see tähendab -- mida suurema osa kahjust on ta nõus ise kandma, seda väiksem tuleb ka kindlustusmakse.

Selline osa nagu hüvitamispõhimõtted kindlustuspakkumistes puudub. Ometi on kindlustuse eesmärgiks saada võimaliku kahju puhul hüvitist.

Et kindlustusseltsi hüvitamispõhimõtetest aimu saada, tuleks hoolikalt lugeda kindlustustingimusi.

Kui tegemist on sõiduki varguse, röövimise või olukorraga, kus sõiduki taastamime läheb kallimaks sõiduki hinnast, maksab kindlustusselts välja summa, mis võrdub sõiduki väärtusega vahetult enne kindlustusjuhtumit (miinus omavastutus).

Kui aga tegemist on osalise kahjuga ehk olukorraga, kus sõidukit ei kanta maha, vaid ta läheb remonti, hakkavad kindlustusseltside põhimõtted juba erinema. Paljud kindlustusseltsid arvestavad hüvitisest lisaks omavastutusele maha ka sõiduki amortisatsiooni. Nii võib kindlustusvõtja sattuda olukorda, kus pärast kindlustusjuhtumit peab ta ikkagi ka suhteliselt uue sõiduki puhul maksma ise tervelt 30--40 protsenti remondiarvest.

Viimasel ajal üha elavneval kindlustusmaastikul suureneb pidevalt sõidukite kindlustamise maht. Kui veel mõni aeg tagasi ei teinud suurem osa inimesi liikluskindlustusel ja sõidukikindlustusel vahet, siis praegu on toimunud märgatav nihe suunas, kus inimesed eristavad kindlustusliike ning eri kindlustusliikide eesmärke.

Hetkel kuum