16. juuni 1997 kell 22:00

Euroopa Liit rajab kodanike Euroopat

Samal ajal kui rahandusministrid pidasid eraldi nõu, viimistlesid 15 liikmesriigi liidrid uut Euroopa lepingut, mis peab ette valmistama liidu laienemise ning saatma liikmesriikide elanikele signaali Euroopast kui kodanike Euroopast.

Esimene edusamm oli lepe lisada uuele Euroopa lepingule tööhõive peatükk, mis võimaldab piiratud ulatuses kasutada ELi abi ning pilootprojekte ning sisaldab juhiseid liikmesriikidele uute töökohtade loomiseks.

Põhjamaade algatatud ettepanekule olid valitsustevahelistel läbirääkimistel kaua vastu Saksamaa ja Suurbritannia, kes kartsid sellest takistust vabale turule. Londoni seisukohti muutis Tööpartei võimuletulek ja ka Bonn teatas lõpuks, et ei ole plaanile vastu, kui sinna ei kirjutata sisse otseseid rahakohustusi.

Diplomaatide sõnul kaalusid ministrid kahte varem kasutamata allikat tööturuskeemide finantseerimiseks -- ühe miljardi ECU suurust Euroopa investeerimispanga kasumit ning ümmarguselt teist miljardit ECUd, mis on kogunenud Euroopa söe- ja teraseühenduse kassasse laekunud maksudest.

Prantsusmaa sotsialistist peaministri Lionel Jospini ettepanek oli kasutada seda raha näiteks juba aastaid riiulil lebanud transpordi infrastruktuuri projekti finantseerimiseks, mis looks Euroopas juurde tuhandeid töökohti.

Ka Prantsusmaa president Jacques Chirac kutsus tippkohtumise liidreid üles suurendama jõupingutusi bloki 18 miljoni töötu abistamiseks.

«Meil tuleb Euroopa kodanikud Euroopaga lepitada. See tähendab selgete prioriteetide seadmist. Ühtlasi tähendab see liidule tõhusamate abinõude võimaldamist, et toetada liikmesriikide algatusi ning tagada Euroopa sotsiaalse mudeli säilimine ja tugevnemine,» ütles Chirac.

Liidu rahandusministrid jõudsid eraldi kohtumisel kokkuleppele ühisrahale ülemineku stabiilsuspakti ja tööhõive ning majanduskasvu resolutsiooni suhtes.

Euroopa Liidu rahandusvoliniku Yves-Thibault de Silguy sõnul näeb kokkulepe ette Euroopa investeerimispanga spetsiaalse laenuprogrammi käivitamise väikeettevõtete ja tehnoloogiafirmade toetamiseks.

De Silguy ütles, et EL korraldab veel käesoleval aastal eraldi tippkohtumise tööhõivepoliitika arutamiseks.

Voliniku sõnul on ühisrahaga liituvate riikide eelarvedefitsiiti piirav stabiilsuspakt ning resolutsioon töökohtade ja majanduskasvu edendamiseks omavahel seotud.REUTER-BNS-ÄP

Hetkel kuum