26. august 1997 kell 22:00

Millal asutatakse Balti börs?

Ma isiklikult arvan, et mingi aja pärast me selleni jõuame. Praegusel momendil on aga väga tähtis, et kolme Balti riigi vahel toimiks liberaalne kauplemissüsteem. Et ei oleks mingeid piiranguid aktsiate ja väärtpaberitega kauplemisel. On väga hea, et Eesti ja Läti väärtpaberite keskdepositooriumite vahel on sõlmitud koostöökokkulepe ja et on vastastikku võimalik vabalt osta ja müüa aktsiaid. Väga oluline oleks, kui sellise koostööga liituks ka Leedu. See näitaks, kas Balti riikide börside ühendamise ideel on üldse mõtet. Esiteks tuleks lahendada see probleem.

Teiseks ma arvan, et turg paneb asja paika. Eraldi tegutsedes ei suuda me tõenäoliselt mõne aasta pärast enam katta oma administratiivkulusid. Sellepärast on vaja mõelda, kas on kasulik omavahel konkureerida.

Kui vaatame käesoleval aastal Balti börside indekseid, siis Eesti ja Läti puhul lähevad need väga kiiresti üles. Börsid kasvavad väga kiiresti. Sellepärast võib praegu olukord jääda samaks, sest meie ettevõtted kasvavad väga kiiresti. Kui aga ettevõtted enam nii kiiresti ei kasva, siis peab hakkama sellele idee realiseerimisele tõsisemalt mõtlema.

Investoritele, maakleritele ja börsil noteeritud ettevõtetele oleks see tegelikult kõigile kasulik. Kõik Balti riigid eraldi võttes on niivõrd väikesed, et eraldi atraktiivne olla on raskem kui kõiki neid mahte ühendades. See on üheselt selge.

Miks seda siis tänaseks tehtud ei ole? Siin on probleemid juba sellelaadsed, et tekib küsimus, kus, millisel kujul see peaks olema, kes peaks seda tegema. Eks lätlased tahaks, et Balti börs oleks Riias ja leedukad, et Vilniuses ja eestlased, et Tallinnas.

Probleem on ka selles, et börsil noteeritavate ettevõtete tasemed on erinevad ja seadusandlus on erinev. Tegelikult oleks ühtset börsi vaja, aga probleeme on sellega seoses palju.

Ma ei usu hästi sellesse, et ühel ilusal päeval tulevad kõigi kolme riigi esindajad kokku ja löövad käed, et nüüd teeme selle börsi. Tegelikus elus lähevad asjad ikkagi iseenesest paika ja ma usun, et maaklerid, investorid ja ka noteeritavad ettevõtted lähevad sinna, kus on nende jaoks kõige parem keskkond ja kus ettevõtetele paistab, et on võimalik saada kõige paremat hinda. Börsi tegevus Balti riikides kujuneb ikkagi turujõudude mõjul ise välja.

Hetkel kuum