24. november 1997 kell 22:00

Erastamisagentuur nõuab Baltscani aktsiaid tagasi

Erastamisagentuuri juriidilise osakonna juhataja Mart Lõivu sõnul on hagi suurus 1,03 miljonit krooni, mis vastab busse tootva ASi Baltscan 44 protsendi aktsiate nominaalväärtusele.

«Need riigile kuulunud aktsiad olid välistatud autoremonditehase aktsiate müügist,» rääkis Lõiv. «Tehase erastaja pole nõus aktsiad tagastama või välja ostma.»

Asja arutelu jätkub Tartu linnakohtus 12. jaanuaril.

ASi Tartu Autoremonditehas erastanud OÜ Powertruck ja Tartu autoremonditehase esindaja Alar Eiche ütles, et erastamisagentuur on hagi esitades sekkunud otseselt ja alusetult eraaktsiaseltsi tegevusse. Eiche sõnul pole erastamisagentuuril õigust hageda riigi nimel, sest seaduse järgi korraldab erastamisagentuur riigi vara valdamist, kasutamist ja käsutamist kuni vara erastamiseni.

Erastamisagentuuri ja Powertrucki vahel sõlmitud lepingu kohaselt kuulub kogu Tartu autoremonditehase bilansis olnud vara ostjale, välja arvatud välistatud varade nimekiri, rääkis Eiche. «Baltscani aktsiad pole kunagi välistatud vara hulgas olnud, küll on nad autoremonditehase bilansis,» selgitas Eiche.

Eiche sõnul olid välistatud vara nimekirjas mõned tootmishooned ja väikevahendid. Ta lisas, et Baltscani aktsiaraamatu järgi kuulus 44 protsenti ettevõtte aktsiatest autoremonditehasele, mis müüdi Powertruckile.

Baltscani tegevdirektori Andre Muuga sõnul häirib kohtuvaidlus tehase välispartnerit. «Tegelikult pole meil vaidlusega midagi pistmist,» seletas ta. «Kuna meile vajalikud tootmishooned välistati erastamisest, siis kuuluvad need erastamisagentuurile ning meil on nendega sõlmitud vastav leping.»

Hetkel kuum