12. jaanuar 1998 kell 22:00

Kuidas müüa Eesti Põlevkivi?

See tuleb liigendada ja erastamist tuleks vaadata kaevanduste kaupa. Ei saa muidugi eitada, et Eesti Põlevkivil on olemas ühised teenistused, mis on vajalikud kõigile kaevandustele, aga minu meelest need suhted saab siiski ärilisel pinnal ära lahendada. Need ei pea tingimata struktuurselt kokku kuuluma.

Ja see tekitaks põlevkivi hinnas võib-olla niisuguse väikese konkurentsimomendi, kui kaevandused saaksid seda ise realiseerida. Võib-olla mitte kõik kaevandused eraldi, võib-olla need grupeerida kuidagi, aga me siiski näeme, et erastamist tuleks vaadata väiksemate osadena, kui Eesti Põlevkivi tervikuna on.

On ka mõeldav, et osa kaevandusi võiks jääda mõneks ajaks riigile, aga sellel peab mingi põhjendus olema. Näiteks tuleks kõne alla, et need kaevandused, mis annavad praegu toorainet elektrijaamadele, võiksid mõneks ajaks jääda riigi omandisse, sest võib-olla on vajadus riiklikult elektri hinda reguleerida ja hoida. Aga need kaevandused, mis töötavad Kiviteri ja Kunda Nordicu jaoks, võiksid kindlasti minna esimeses järjekorras erastamisele.

Erastamise üks tingimus võiks olla ostjale see, et seda tuleviku Eesti Põlevkivi kasutatakse ikka veel põlevkivi tootmiseks, et seda põlevkivienergeetikat kohe kinni ei panda. Nagu juhtus Oru briketitööstusega, kus oli ka just nagu kõik olemas, aga varsti ei osanud uus omanik sellega muud teha kui vanarauaks müüa.

Eesti Põlevkivi osadeks jaotamine on esimesel pilgul väga kütkestav idee. Et paneme võib-olla need kõige kallimad kinni ja siis jätkame mõnda aega odavamatega, st karjääridega.

Estonia kaevandus, mis meil on praegu suhteliselt kallis, on tänaseks praktiliselt üle läinud maailmahindadele nii kasutatavate masinate kui ka materjalide poolest. Aga need odava kivi andjad -- karjäärid --, seal on põhiprobleem paljandustööd. Eesti Põlevkivis töötab paljandustöödel 23 ekskavaatorit, neist 16 on amortiseerunud. Karjääri madal hind tähendab, et see ei ole veel läinud üle maailmahinnale. Nii et see osadeks jaotamine võib tegelikult kaevandused kiiresti pankrotini viia, aga karjäärid niikuinii kukuvad varsti ära, sest need ekskavaatorid on ju varsti vanaraud.

Hetkel kuum