2. veebruar 1998 kell 22:00

Termoil jäi kohtus taas süüdi

Tolliameti peadirektori asetäitja Rein Vellingu otsuse kohaselt, mille Harju maakohus jõusse jättis, aitas AS Termoil tahtlikult kaasa ASi Parevek tollieeskirjade rikkumisele, s.o tolli järelevalve all oleva kütuse kasutuselevõtmisele ilma tolli loata.

Mais 1996 saabus Termoili hoidlatesse 106 raudteetsisterni ASile Parevek kuulunud kütust koguväärtusega enam kui 11,5 miljonit krooni. Kohtus tunnistusi andnud Termoili asedirektor Nail Sibagatulin kinnitas, et ta oli veendunud kütuse kuuluvuses Parevekile ning oli andnud loa ladustada see ASi Vegelar nimele. Termoil oli jätkanud kütuse väljastamist vaatamata sellele, et tolliamet oli teda kolm korda kirjalikult informeerinud kauba kuulumisest tolli järelevalve alla. Ühtaegu oli toll Termoili hoiatanud võimalikust vastutuselevõtmisest tolliseaduse rikkumise eest.

Tolliameti esindaja vandeadvokaat Aivar Pilv osutas Harju maakohtus sellele, et tegu ja isik, kelle õiguserikkumisele Termoil kaasa aitas, on tolliameti poolt õigesti tuvastatud. Jutt on ASist Parevek, kelle kohtuvaidlus tolliametiga on analoogselt tolli ja Termoili vaidlusega ühe tiiru riigikohtus ära käinud.

Mullu novembris jättis Tallinna ringkonnakohtu halduskolleegium muutmata tolliameti otsuse, millega Parevekile määrati 1996. a juunis 3 miljoni kroonine trahv.

Hetkel kuum