9. veebruar 1998 kell 22:00

Seifi eristab raudkapist murdvarguskindluse klass

Kui te vajate seifi kontorisse või koju, pöörake esmalt tähelepanu seifi murdvarguskindluse klassile. See välistab võimaluse saada seifi asemel lihtsa raudkapi omanikuks. Üleeuroopaline klassifitseering aga võimaldab valida kõige kindlama ja otstarbekama seifi ning tagab ka valmistajapoolse kvaliteedi.

Murdvarguskindluse klassi näitavad testiandmed on reeglina kirjas seifi ukse siseküljel. Näiteks Saksamaal eurostandardi põhjal testitud seifidel on ukse siseküljel tähistused VdS ja VDMA.

Seifide tugevuse määramisel kasutatakse mitmesuguseid tööriistu ja meetodeid. Oluline on ka seifi lahtimuukimise kiirus. Seifi testimine on valmistajafirmale kulukas protseduur ja loomulikult kajastub see ka seifi lõpphinnas. Samas aga on teie vara murdvarguskindlas seifis hästi kaitstud.

Murdvarguskindluse põhjal jaotatakse seifid viide klassi. Kindlustusettevõtted aktsepteerivad klassifitseeritud seife ja pakuvad nende omanikele soodsamaid lepingutingumusi. Mida kõrgemat klassi on seif, seda suuremat summat võib seifis kindlustatuna hoida.

Seifis säilitatava sularaha maksimumlimiidi määravad murdvarguse häiresüsteemi andurite arv, häirekeskuse klass, häire edastamise viis ja sellele reageerivad üksused. Tähtsad on ka lisategurid, nagu füüsiline valve, signalisatsioon jm. Kui ruumid, milles kassakapp asub, on varustatud murdvarguse häiresüsteemiga, saab soovituslikku säilitatavat sularahakogust suurendada.

Iga kindlustamise korral on kindlustussumma individuaalne ja määratakse vastavalt kliendi ja kindlustusfirma vahelisele kokkuleppele.

Hüvituspiirid, mida sularaha kindlustamisel rakendatakse, on eri klassi seifide puhul väga erinevad, ulatudes ühes Eesti kindlustusfirmas 100 000 koonist 2 miljoni kroonini.

Juhul kui seifi valvab ka alarmsüsteem politseisse või turvafirmasse või on ametis füüsiline valvur, võib summa ulatuda 400 000 kroonist 5 miljonini.

Valvete dubleerimine (alarmsüsteem väljundiga politseisse või turvafirmasse ja füüsiline valvur) annab võimaluse kindlustatuna säilitada veel miljoni krooni võrra suuremat summat.

Seifi murdvarguskindluse klassi ei tohi segamini ajada tulekindluse klassiga, mille tunnuseks on numbrid 60, 90, 120 ja tähed P, D, DIS.

Näiteks tulekindluse klassi 60 P test on tehtud NT Fire 017 standardi kohaselt Soomes Espoos. Seifi hoiti tules 75 minutit 950 °C juures. Kui seif avati, olid dokumendid kahjustamata ning sisetemperatuur alla 150 °C.

Tuleb silmas pidada, et elektrooniliste andmekandjate vastupidavus kuumusele on tunduvalt väiksem kui paberil.

Tavalistes tulekindlates kappides tõuseb põlengu korral sisetemperatuur üle 100 °C, mis ei kahjusta veel paberit, kuid mõjub juba kümne minuti jooksul hävitavalt elektroonilistele andmekandjatele. Viimased kannatavad ainult kuni 55° temperatuuri.

Seetõttu on elektrooniliste andmekandjate säilitamiseks vajalikud erilised seifid või disketisahtlid.

Hetkel kuum