22. veebruar 1998 kell 22:00

Töölepingu korrektne lõpetamine

Töölepingu lõpetamisel peab tööandja täpselt järgima seaduses kehtestatud protseduurireegleid. Tööandjad eksivad sageli töölepingu lõpetamisel töötaja süülise käitumise tõttu. See tähendab, et kui:

- töötaja on jätnud tööülesanded täitmata või pole neid täitnud nõuetekohaselt;

- tööandja on kaotnud töötaja vastu usalduse;

- töötaja saadab korda vääritu teo.

Nende kolme aluse puhul tuleb töötajat enne töölepingu lõpetamist distsiplinaarkorras karistada ja karistus tööandja käskkirjaga teatavaks teha. Karistuseks ongi töölepingu lõpetamine. Sageli jäetakse käskkiri vormistamata või ei tehta seda seaduse nõudeid järgides. Sellega rikutakse seaduses ette nähtud protseduurireegleid ja töövaidluskomisjon võib tunnistada töölepingu lõpetamise ebaseaduslikuks.

Hetkel kuum