26. veebruar 1998 kell 22:00

Liiklusõnnetuse protokolli koostamine

Liiklusõnnetus on juhtum, kus vähemalt ühe mootorsõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel sai kannatada inimene või tekitati varaline kahju. Liiklusõnnetuseks ei loeta juhtumit, mis juhtus auto- või motovõistluse ajal muuks liikluseks suletud teelõigul võistlusel osaleva mootorsõidukiga või mis juhtus töödega (tee-ehitus, -remont, -hooldus jms) tee maa-alal ainult selles töös osalevate mootorsõidukite ja inimestega.

Liiklusõnnetuse protokoll koostatakse, kui selles sai(d) kannatada inimene (inimesed) või kui ainult varalise kahjuga lõppenud liiklusõnnetuses osalejad ei ole juhtumi tekkepõhjuseid hinnates ühel meelel.

Liiklusõnnetusi registreerivad politseiprefektuurid ja liikluskindlustusega tegelevad kindlustusseltsid.

Politseiprefektuurid registreerivad halduspiirkonnas juhtunud:

1) liiklusõnnetusi, kus inimene sai kannatada;

2) kõiki varalise kahjuga lõppenud liiklusõnnetusi, millest on teatatud politseile.

Varalise kahjuga lõppenud liiklusõnnetusi, kui liiklusõnnetuses osalenud juhid on juhtumi asjaolusid hinnates ühel meelel, registreerivad liikluskindlustusega tegelevad kindlustusseltsid, kuhu liiklusõnnetuses osalenud sõiduki kindlustusvõtja või riigieelarvelise asutuse või organisatsiooni sõidukiga juhtunud liiklusõnnetuse puhul selle esindaja esmalt pöördus.

Kui ainult varalise kahjuga lõppenud liiklusõnnetuses on selles osalejad asjaolusid hinnates ühel meelel, siis iga liiklusõnnetuses osalenud mootorsõiduki juht täidab kindlustusseltsilt saadud teate varalise kahjuga liiklusõnnetuse kohta (vorm LÕ-1) ja kinnitab andmete õigsust oma allkirjaga. Juhid vahetavad omavahel nende poolt täidetud ja allkirjadega kinnitatud teated varalise kahjuga liiklusõnnetuse kohta.

Kui liiklusõnnetuses osales üks sõiduk, annab süüdiolev juht täidetud ja allkirjadega varustatud teate varalise kahjuga liiklusõnnetuse kohta kindlustushüvitise taotlejale.

Hetkel kuum