1. märts 1998 kell 22:00

Puhkuse andmine on kohustuslik

Seaduse järgi ei ole tööandjal õigust keelduda töötajale puhkuse andmisest, töötajal pole õigust jätta puhkus kasutamata. Sellele ei pööra tööandjad sageli tähelepanu ning väidavad, et nad ei saa töötajale puhkust anda, kuna töötaja ei lähe sel ajal puhkusele, kui on planeeritud.

Puhkuse aja määramisel arvestatakse eeskätt töö huve. Oluline on, et tööandja võimaluse korral arvestaks töötaja soove, kuid ta ei pea seda tegema.

Puhkuse ajakavas näidatakse ära, missuguse tööaasta eest töötaja puhkust saab. Tööaasta algab töötaja tööle asumise päeval.

Esimesel tööaastal, kui töötaja ei ole tervet aastat täis töötanud, on tööandjal õigus anda puhkus proportsionaalselt töötatud ajale. Seadus lubab anda puhkust alates kuuekuulisest töötamisest. See on õigus, aga mitte kohustus.

Hetkel kuum