13. aprill 1998 kell 22:00

Bekkeri sadamas valitseb advokaat Arumäe

Hooneregistri andmetel ostis advokaadibüroo Concordia kõnealused objektid tänavu 16. jaanuaril, seega täpselt nädal enne seda, kui Tallinna linnakohus pani varale võõrandamiskeelu. Bekkeri sadama ühe kai, mille omanikuks sai 4 miljoni krooni eest eelmise aasta septembris N-Terminaal, ostis Concordia lepingu järgi 13 miljoni krooniga. Büroo- ja tehasehoone ostis aga Concordia 6 miljoni krooni eest OÜ-lt Wido, kes ise sai nende omanikuks eelmise aasta septembris. Wido ainuosanik on tänaseni jurist Jüri Eenmaa.

Lisaks on samad objektid, aga ka kõik ülejäänud Bekkeri sadama kaid ja muud rajatised antud 30 aastaks kasutusvaldusse ASile Rasmusson, mille ainuaktsionär oli 1997. aasta 1. augustil ehk lepingu sõlmimise ajal Urmas Arumäe. Arumäe kinnitas eile, et ta müüs kõik Rasmussoni aktsiad läinud aasta lõpul ASile Logman Invest, mille juhatuse esimees on tema sõnul N-Terminaali juht Endel Siff.

Tänavu veebruaris registreeriti AS Rasmusson ümber osaühinguks ning selle aadressiks on äriregistri andmetel Tallinn Suur-Karja 21, kus asub ka advokaadibüroo Concordia.

Müügilepingu Wido ja N-Terminaaliga, samuti kasutusvalduslepingu Rasmussoniga sõlmis ASi Balti Baasi nimel juhatuse esimees Toomas Õunap, kelle volituste seaduslikkuse ümber on eelmise aasta septembrist alates peetud mitmeid kohtuvaidlusi. Detsembris asus Tallinna linnakohus seisukohale, et Õunapil siiski oli Balti Baasi esindusõigus.

Kuni eelmise aasta sügiseni Bekkeri sadama varade omaniku ja kasutaja ASi Balti Baas pankrot kuulutati välja käesoleva aasta 13. veebruaril. Balti Baasi võlausaldajad võib jagada kahte leeri. Ühte leeri kuuluvad AS Terminaal ja OÜ Rasmusson, kellel on kaitsmata nõudeid kokku enam kui 20 miljoni krooni ulatuses. Nende eesmärk olevat vastaspoole väitel Balti Baasi pankrotivarad müüki panna ja need ise ära osta. Väidetavalt on selle taga N-Terminaali huvi takistada Orenburgneftil oma naftasadama rajamist Tallinnas ning sundida kasutama N-Terminaali või temaga seotud Pakterminali teenuseid.

Teise leeri moodustavad ettevõtted, kes on seotud Balti Baasi aktsiate kontrollpaki hoidjat, ASi Hoisti Kraana varasemat ainuomanikku Raigo Perti 2 miljoni USA dollariga rahastanud Orenburgneftiga. Viimase tütarfirmadel, ASidel Benevent ja AVR Trans, on kaitsmata nõudeid ligi 10 miljoni krooni ulatuses. Samasse leeri kuuluvad ka AS Eriõli ja selle tütarfirma AS Diopsiid, kellel on kaitsmata nõudeid Balti Baasi vastu enam kui 18 miljonit krooni. Orenburgneftiga seotud ettevõtete esindajad on kinnitanud, et nende huvi on Bekkeri sadam saneerida, mis olevat ainus võimalus sinna paigutatud 2 miljonit dollarit osaliseltki tagasi saada.

Lisaks on võlausaldajate seas ka erastamisagentuur, kel on Balti Baasi vastu 19,5 miljoni kroonine nõue. Tegelikult peaks agentuur oma nõude esitama hoopis ASi Hoisti Kraana vastu, sest erastamisagentuur müüs Hoisti Kraanale 51 protsenti Balti Baasi aktsiatest.

Balti Baasi pankrotihaldur Aivar Leismann ütles, et talle jäänud mulje järgi püüab kumbki leer asju võimalikult omakasupüüdlikult ajada. Nõuete esitamise tähtaeg saab ümber aprillis. Balti Baasi võlausaldajate üldkoosolek toimub 23. aprillil.

Hetkel kuum