5. mai 1998 kell 22:00

Kolm sammast musta palga vastu

Nagu mujal maailmas nii ka Eestis on ümbrikupalgad tõsine probleem ja riik peab tegema tõsist tööd, et musta palga osakaalu vähendada. Mitte nii väga sellepärast, et riigile ümberjaotamiseks ja kulutamiseks rohkem vahendeid laekuks, vaid põhjusel, et ümbrikupalgad löövad ausaid ettevõtjaid.

Äripäev pakub välja kolm sammast, millele peaks ümbrikupalkade ja varimajanduse vastane võitlus tuginema. Need sambad on ausus, kasu ja hirm. Enam tuleb tähelepanu pöörata kahele esimesele.

Hirmu all mõistame maksudest kõrvalehoidmise senisest rangemat karistamist. Kui maksudest hoidumine on leidnud tõestamist, siis peab järgnema range karistus.

Kasu tähendab seda, et riik peab ümbrikupalga maksmise muutma töötajale vähe tulusaks. See sunnib töövõtjat tööandjale survet avaldama, et see maksaks palka ametlikult ja tasuks ka kõik maksud.

Üks võimalus on pensionireform kiiresti lõpule viia ja siduda pension iga inimese palgaga. Need, kes saavad suuremat palka, hakkavad saama suuremat pensioni.

Teine võimalus on tõsta inimeste teadlikkust. Selleks tuleb muuta riigieelarve läbipaistvamaks ja oluliselt parandada riigi rahaga ümberkäimist. Kui inimene näeb, et riik kasutab maksuraha õigesti ja maksumaksjale kasulikult, siis vähendab see tema soovi maksudest kõrvale hoida. Kolmas sammas, ausus, tähendab, et ühiskond suhtub maksudest kõrvalehoidjatesse halvustavalt. Selles osas on Eestis viimastel aastatel toimunud muutus paremuse poole.

Kui veel mõni aasta tagasi oli maksudest kõrvalehoidmine teema, millest räägiti uhkusega, siis nüüd on suhtumine muutunud ja tegemist on juba tabuteemaga.

Kuid siin on veel palju ära teha. Seda näitas ka viimases Eesti Ekspressis ilmunud kirjutis ümbrikupalkadest, kus loo autor jõuab koos Tartu ülikooli majandusõppejõu Raul Eametsaga järeldusele, et ümbrikupalkade ja varimajanduse vastane võitlus tooks Eestis kaasa sotsiaalse katastroofi. Nii karmi maksupoliitikat võib endale lubada rikas Rootsi, aga mitte vaene Eesti, kirjutab nädalaleht.

Tegemist on väga rumala ja lühinägeliku seisukohaga. Kahju, et sellist mõtet propageerib Tartu ülikooli õppejõud, kes koolitab tulevasi ettevõtjaid.

Äripäeva arvates kannatavad ümbrikupalkade maksmise tõttu ausad ettevõtjad, sest nende konkurentsivõime ja tulud vähenevad. Sellepärast pakumegi välja kolm sammast, millele varimajanduse vastane võitlus peaks tuginema.

Täielikult ei ole võimalik ümbrikupalkade maksmist kaotada, aga selle osa saab kindlasti vähendada.

Hetkel kuum