25. juuni 1998 kell 22:00

Ookeani pankrotipesa kohtuvõit

1995. aasta algul omandas Stringer pankrotiseisu sattunud Ookeanilt 110 000 USA dollari ehk umbes 1,3 miljoni krooni eest laeva Amandus Adamson ja 1,5 miljoni eest ujuvdoki, nende bilansilised jääkväärtused olid sel ajal vastavalt 6,4 ja 7,6 miljonit krooni.

Ookeani pankrotihalduri esindaja Aivar Pilv tõdes esitatud hagiavalduses, et laeva ja ujuvdoki tegelik turuhind võib olla jääkmaksumusest palju suurem.

Kohtuotsuse kohaselt peab Stringer ujuvdoki tagastama Ookeani pankrotivarasse ja tasuma enam kui 5 miljonit krooni laeva eest, mille Stringer 1995. aasta oktoobris müüs edasi välisfirmale Spinaker Shipping.

Kohus leidis, et nimetatud tehingutega kahjustas Ookean teadlikult teiste võlausaldajate huve. Pealegi, nagu nähtub Ookeani juhatuse koosoleku protokollist, teostati müügitehingud ilma juhatust informeerimata.

Lisaks leidis tõendamist RASi Ookean ja ASi Stringer ühine majanduslik huvi. Nimelt on Stringeri aktsionärid endise Ookeani töötajad eesotsas kaadriosakonna juhataja ja remonditsehhi direktoriga. Pealegi müüdi ujuvdokk Stringerile Ookeani väidetava võla katteks, ehkki tõendeid võla kohta ei suudetud kohtule esitada.

Hetkel kuum