16. juuli 1998 kell 22:00

Reformid duumas ja võlakirjaturul

Kokku on arutusel 15--20 seadust. Valitsus tahab, et enamik seadusi oleks augustiks vastu võetud. Osa saadikuid leiab, et duuma peaks kiitma iga uue välislaenu eraldi heaks, samuti tahavad rahvasaadikud põhjalikku informatsiooni laenutingimuste kohta.

Kolmapäeval kinnitas duuma välisinvesteeringute eelnõu, mis tagab investorite õigused Venemaal. Seadus sätestab Vene Föderatsioonis välisinvesteeringute tegemise juriidilised ja majanduslikud põhialused ning tagab välisinvestorite kasumihaldamisõiguse. Välisinvestoritel on õigus luua Venemaa territooriumil äriorganisatsioone, asutada filiaale ja teha investeeringuid Vene juriidilise isiku osaluseta. Välisinvestoritel on ka õigus omandada maad või muid loodusressursse.

Eile kinnitas duuma põhiosa maksuseadustikust ja alandas ettevõtete tulumaksu seniselt 35 protsendilt 30-le. Maksuseadustiku põhiosa sätestab maksumaksjate õigused ning kolm järgnevat osa määratlevad maksumäärad, mille föderaal- ja kohalikud võimud võivad kehtestada.

Venemaa on asunud restruktureerima lühiajalisi rublades oleva nominaalväärtusega võlakohustusi pikemaajalisteks euroobligatsioonideks, mille nominaalväärtus on dollarites. Valitsuse tahab vahetada lühiajalised rublavõlakirjad ehk GKOd 7- ja 20aastasteks euroobligatsioonideks, et vabaneda lühiajalistest võlakohustustest, mis oli üks finantskriisi põhjusi. GKOde turu maht on umbes 70 miljardit dollarit, kusjuures välisinvestorite käes on neid 20 mld dollari eest.

Goldman Sachsi teatel kujuneb uute dollarites oleva nominaalväärtusega instrumentide tulusus vähemalt 8,375% kõrgemaks kui USA rahandusministeeriumi võlakirjadel. 7- ja 20aastaste võlakirjade tulususeks kujuneb seega umbes 13,845 ja 14,165% aastas. Lõplik intressimäär teatatakse 20. juulil.

GKOde algne mõte oli korrastada Vene finantsturg. Enne 1993. aastat kattis valitsus eelarvepuudujäägi põhiliselt uue raha juurdetrükkimisega, millega kaasnes tohutu inflatsioon. Selle vältimiseks hakkas valitsus emiteerima võlakirju. Kuid nagu juhtub enamiku Venemaa heade kavatsustega, pöördus ka see abinõu iseenda vastandiks: valitsus andis lühiajalisi võlakirju välja liiga palju, mistõttu investorid kaotasid Aasia kriisi mõjul nende vastu usalduse. Ja kui läinud kolmapäeval oli valitsus sunnitud tõstma GKOde intressi juba üle 100%, sai USA rahandusministeeriumi mõõt täis ja see mõjutas rahvusvahelist valuutafondi andma Venemaale kiiret finantsabi. INTERFAX-REUTERS-BNS-FT-ÄP

Hetkel kuum