25. august 1998 kell 22:00

Vene gripp Balti riike ei ähvarda

Fitch IBCA märkis, et kui Balti riigid suudavad muutustele adekvaatselt reageerida, siis haigestumine ei ohusta, vaatamata tihedatele kaubandus- ja finantssidemetele Venemaaga.

Agentuuri hinnangul on Balti riikidest Vene majandusega kõige vähem seotud Eesti, kus Venemaa osatähtsus kaubavahetuses on pidevalt kahanenud.

Mullu langes Venemaa arvele vaid 9,8% Eesti ekspordist ja 7,5% impordist, võrrelduna vastavalt 16,3 ja 14,2 protsendiga 1995. a.

Ka Eesti valuutakomitee süsteem on piisavalt tugev, et mitte lasta end kõigutada rubla devalveerimisest ning Vene finantskriisist.

Eesti majanduse potentsiaalse nõrkuse allikas on agentuuri hinnangul suur jooksevkonto puudujääk.

Balti riikidest on kõige rohkem Venemaaga seotud Läti, kus pangandussektoril on suured Vene positsioonid, leiab Fitch IBCA.

Potentsiaalselt suuri probleeme näeb agentuur Läti pankade tugevas sõltuvuses Vene ressurssidest. Agentuuri hinnangul on suurem osa mitteresidentide 650 miljoni dollarilistest hoiustest Läti pankades Vene firmade ja eraisikute omad.

Läti Pank teatas IBCA-le, et mitteresidentide hoiuste sissevool Lätisse on viimastel nädalatel kasvanud. Keskpanga andmeil on umbes 4 protsenti Läti kommertspankade varadest Vene päritolu.

Samas on Läti pankade likviidsus agentuuri hinnangul suur ning keskpank suuteline latti kaitsma.

Lätil on ka märkimisväärsed finants- ja kaubandussidemed Venemaaga, kuid riigi makromajanduslik tasakaalustatus peaks võimaldama Riial suuremaid probleeme vältida.

Umbes 21% Läti ekspordist läheb Venemaale. Ka Läti veab sinna peamiselt toidukaupu. Läti saab ka olulist tulu Vene transiidist, eriti naftatransiidist.

Leedu ekspordist umbes viiendik -- peamiselt toidukaubad ning kergetööstuse tooted -- läheb Venemaale. Olulist rolli Leedu majanduses mängib Vene transiit ning toornafta töötlemine.

Fitch IBCA usub, et Leedu jooksevkonto puudujääk, mis peaks tänavu paisuma 12--13 protsendini SKTst, võib kasvada veelgi, kui Vene majandus peaks langema kriisi.

Praegune Venemaa kriis paneb Leedu võimudele ka suurema vastutuse üleminekul valuutakomitee süsteemilt, kus litt on seotud USA dollariga kursiga 1:4, kursi fikseerimisele euro suhtes.

Fitch IBCA hoiatas, et kriisi süvenemine Venemaal võib osutuda kõikidele tema naaberriikidele probleemiks, eriti kui Moskva otsustab asuda natsionalistlikule positsioonile. BNS

Hetkel kuum