14. september 1998 kell 22:00

Viisnurk süüdistab Mööblimaja juhtkonda

Kümnendiku Mööblimaja aktsiate omaniku ASi Viisnurk avalduse põhjal on Tallinna politsei algatanud kriminaalasja Mööblimaja juhtide vastu ametiseisundi kuritarvitamises. «Hagi on valmis, aga esitamisega ootame uurimistähtaja lõpu, 1. oktoobrini,» kinnitas Viisnurga juhatuse esimees Meelis Kukk.

Politsei algatas Viisnurga avalduse põhjal kriminaalasja 1. juunil. Avalduses märkis Kukk, et faktiliselt ei osutatud Mööblimajale konsultatsiooniteenust, mille kohta on Mööblimaja juhataja Uno Kallas sõlminud lepingu M-Investeerimisrühmaga ja tasunud firmale lepingu järgi 4 miljonit krooni. Mööblimaja ei ole esitanud ja meie andmetel ei oma dokumente, mis kinnitaksid teenuse osutamist, aktsionärina ei oma ma ka muud informatsiooni teenuse osutamise kohta, teatas Kukk.

«Mina ei vasta midagi,» tõrjus Mööblimaja juhataja Uno Kallas Äripäeva soovi selgitada M-Investeerimisrühma konsultatsiooni Mööblimajale. Materjalid on antud majanduspolitseile, küsige sealt, soovitas ta. «Kõik on seadusega kooskõlas, las nad väidavad mida tahes,» nentis Kallas.

Mööblimaja enamusaktsiate erastamiseks moodustatud M-Investeerimisrühma raamatupidamisdokumentide põhjal oli Mööblimaja makstud 4 miljonit krooni M-Investeerimisrühma 1996. aasta kogu käive, millest maksti valdavalt erastamismakseid erastamisagentuurile ja garantii väljastanud Ühispangale.

Raha Mööblimajast väljaviimise eesmärk oli meie arvates vahendite hankimine M-Investeerimisrühmale kohustuste täitmiseks erastamisagentuuri ees ja maksustatava kasumi ning aktsionäridele dividendidena kuuluda võiva kasumiosa vähendamine, märkis Meelis Kukk. «Kusjuures Mööblimaja korvas väljaviidud raha laenuga, mis tekitab täiendavat finantskulu,» tõdes ta.

Samal ajal võttis Mööblimaja teise korruse remondiks Ühispangast 6 miljoni kroonise laenu Saksa marga baasil intressiga kolme kuu marga libor pluss 8,5 protsenti. «See ei olnud tollal mitte odav laen, sama intressiga andsid pangad kroonilaenu,» selgitas Kukk.

51% Mööblimaja aktsiatest erastanud M-Investeerimisrühma ja Mööblimaja seovad isikud, kes on ühel ajal mõlema firma juhtkonnas. Mööblimaja nõukogu esimees Olev Nigul, kes juhib Tartu mööblivabrikut AS Tarmeko, on ka M-Investeerimisrühma juhataja. M-Investeerimisrühma nõukogu esimees on eksmajandusminister ja ASi Tarmel juhatuse esimees Ain Saarmann, kes ühtlasi on Mööblimaja nõukogu liige. Nii Mööblimaja kui M-Investeerimisrühma nõukogu liikmed on mööblimaja finantsdirektor Õie Anton ja ASi Virumaa Metsatööstus juhatuse esimees Rein Strauch. Uno Kallas on väidetavalt M-Investeerimisrühma aktsionär Mööblimaja oma töötajate ASi Kodumööbel kaudu.

- Mööblimaja maksis 4 mln krooni 51% Mööblimaja aktsiaid omavale M-Investeerimisrühmale konsultatsiooni eest

- Kahju kandis riik saamata tulumaksu näol 4 x 0,26 = 1,04 mln krooni

- Mööblimaja omakapital vähenes 4 -- 1,04 = 2,96 mln krooni

- 49% Mööblimajast omavad väikeaktsionärid kokku kandsid kahju 2,96 x 0,49 = 1,45 mln krooni

- Aktsionär Viisnurk, kes omab 10% Mööblimaja aktsiatest, kandis kahju 2,96 mln x 0,1 = 296 000 krooni

- Mööblimajal on 55 000 aktsiat, iga väikeaktsionär kandis kahju iga aktsia kohta 53,8 krooni

- Eelmise aasta puhaskasumist 3,7 mln krooni maksis Mööblimaja dividendidena kokku 1 miljon krooni, mis teeb 18 krooni aktsia kohta.

Hetkel kuum