22. detsember 1998 kell 22:00

Kas pooldate Eesti Energia ja Eesti Põlevkivi ühendamist?

Poolt

Mina pooldan ühendamist. Kui on kaks eraldi äriettevõtet, siis mõlemad on iseenda eest väljas ja ajavad oma kasumit taga ning probleemid jäävad lahendamata.

Ühendamine on ka erastamise seisukohalt sobilik, kuivõrd elektrienergeetika on meil ennekõike põlevkivienergeetika ja selline ettevõte, kus kaevandused oleksid koos jaamadega, pakub investoritele rohkem huvi. Samuti saaks kaevandus-

tesse tuua sisse kaasaegse tehnoloogia. Kui jätame kaevandused eraldi, siis jäävad need reeglina kohalike omandusse. See võib-olla aitab säilitada sealkandis rohkem töökohti, kuid lükkab kaugemale uue tehnoloogia sissetoomise.

Minu meelest ei tuleks Eesti Energiaga liita kõiki kaevandusi, vaid ainult selles mahus, mis on vajalik elektrienergia tootmiseks. Ülejäänud kaevandused tuleks konserveerida, kuni leitakse mingi produkt, mis nõuaks põlevkivi kaevandamise mahu suurendamist. Põlevkiviõli tootmine on liiga kallis ja majanduslikult põhjendamata, tootmise jätkamine tekitab töötajais lootusi, millel pole põhja.

Vastu

Ei poolda. See loob suure vertikaalselt integreeritud monopoli ja väldib põlevkivi- ja elektrienergeetika turu teket ning peletab eemale kõik võimalikud investorid.

Parim lahendus oleks, kui kaevandused oleksid iseseisvad, omavahel konkureerivad ettevõtted, kes püüavad müüa oma kaupa elektrijaamadele, põlevkiviõli- või -keemiatööstusele. Olemasolevad elektrijaamad võiks edukalt omavahel konkureerima panna. See, kelle omandis Eesti Energia peab olema, ei ole minu meelest probleem. Küsimus on ettevõtte efektiivsuses. Efektiivseks saab ta siis, kui juhid hakkavad aru saama turumajandusest ja et nad peavad pakkuma sellist toodet, mida tarbija vajab. Jaotusvõrgud peaksid kuuluma mitmele jaotusvõrguettevõttele. Samal ajal võib olla üks ülekandevõrk, mis ei tohiks osta ega müüa grammigi elektrit, vaid kannab elektrienergiat üle.

Kurvastab, et deklareerime euroliitu minekut, samal ajal teeme energeetikas otsuseid vastupidiselt ELi direktiividele.

Väide, et neid ühendamata oleme liiga nõrgad rahvusvahelises konkurentsis, peab osalt paika, aga kui me täna liidame need kaks ettevõtet, lahendamata mitu hädavajalikku probleemi-, siis jääme rahvusvahelises konkurentsis nagunii tulevikus jalgu, sest me ei muutu nii efektiivseks, et suurtega rinda pista.

Hetkel kuum