6. juuni 1999 kell 22:00

Koosolekul osalemine nõuab oskusi

Koosoleku vorm on väga interaktiivne ja eeldab nii juhataja kui ka osalejate professionaalsust. Järgnevalt mõned näpunäited koosolekul osalejale:

- Rääkige istudes. Kui koosolekul peaks osalema rohkem kui 15 inimest, rääkige püsti tõustes oma tooli juures.

- Käsitletavast probleemist tehke ülevaade lühidalt ja konkreetselt.

- Kasutage rääkides kerget vestlusvormi. Jälgige tähelepanelikult oma hääle tooni, säilitage asjalik ja ja sõbralik suhtumine.

- Pakkuge välja üks lahendus korraga.

- Kuulake hoolikalt kõiki väljapakutud alternatiive. Kui on tahtmist, võiks need isegi paberile kirja panna, et hiljem läbi mõelda ja analüüsida.

- Püüdke mitte katkestada ja segada teisi kõnelejaid.

- Otsese rünnaku asemel kasutage suunavaid küsimusi selguse saamiseks. Kui kolleeg teeb ettepaneku, millega te kuidagi nõus ei ole, ärge laskuge vaidlusse, vaid küsige tausta kohta, miks teie kaaslane selles nii kindel on. Kui küsimus «miks» on esitatud viisakal ja sõbralikul toonil, suudate vältida vaidlust ja kokkupõrkeid. Lisaks aitab see jõuda selgusele, miks kolleeg mõtleb nii, edastades samal ka väärtuslikku informatsiooni, mis võib teile kasuks tulla.

- Püüdke iga oma väidet tõestada erinevate mooduste abil. Tõestusmaterjal võib olla üks alljärgnevatest või ka kombinatsioon mitmest:

demonstratsioon -- näidates, kuidas miski toimib;

näide -- teie isiklik kogemus või kelleltki kuuldud;

fakt -- tõestatud, konkreetne ja spestiifiline;

näidis -- visuaalne kujund: joonis, tabel;

analoogia -- oma ideede ülekandmine ja seletamine läbi sümbolite;

eksperthinnang -- ekspertesineja kui usaldatav infoallikas;

statistika -- numbrid, mis näitavad tõuse, langusi, protsente, trende.

Autor: Maarit Vabrit

Hetkel kuum