15. august 1999 kell 22:00

Mitteresidendi tulumaks

Mitteresidendile tasu maksmisel on soovitatav eelnevalt veenduda, kas tohib kogu summa üle kanda või peab sellest eelnevalt tulumaksu kinni pidama.

Kõigepealt peab selgitama, kas tehtava väljamakse aluseks olev tululiik kuulub tulumaksuseaduse (TMS) § 10 alusel mitteresidendi Eestis maksustatava tulu hulka. Seejärel peab kontrollima, kas ja kui palju on väljamakse tegijal TMS § 26 alusel vaja sellest tulumaksu kinni pidada. Kui eelnevast selgub, et kavatsetavalt väljamakselt peetakse tulumaks kinni, peab selgitama, kas väljamakse saajale on kehtestatud mingeid soodustusi.

Nimelt, kui konkreetse välisriigiga sõlmitud lepingus või muus rahvusvahelises lepingus, millega Eesti on ühinenud, on tulu maksustamist puudutavaid sätteid, järgitakse tulumaksuseaduses sätestatud tingimusi üldiselt ainult juhul, kui mainitud lepingutes ei ole ette nähtud teisiti. Üldjuhul tuleb siin uurida kahe riigi vahel sõlmitud maksulepingut.

Arusaamatuste vältimiseks on rahvusvahelises lepingus sätestatud tulumaksuvabastuse või -vähenduse järgimiseks vajalik eelnevalt taotleda maksuametist vastav kinnitus. Selleks esitab mitteresident oma asukohariigis väljaantud tunnistuse tema residentsuse kohta. Nüüd täidetakse koos väljamakse tegijaga vastav taotlus vormil TM2 ja esitatakse see tasu maksja asukohajärgsele maksuameti asutusele kinnituse saamiseks.

Kui maksulepingus ettenähtud tulumaksuvabastust või -vähendust ei ole seni rakendatud, võib mitteresident taotleda enammakstud tulumaksu tagastamist kolme aasta jooksul väljamakse tegemisest arvates. Selline olukord võib tekkida juhul, kui maksulepingut rakendatakse tagasiulatuvalt. Samuti on võimalik, et mitteresident ei ole õigeaegselt esitanud väljamakse tegijale maksuvabastuse või -vähenduse saamiseks vajalikke dokumente.

Autor: Jüri Kalda

Hetkel kuum