23. august 1999 kell 22:00

Õlut noortele ja kalja vanematele

Selle suve populaarseim jook on õlu, selgub Emori juuli-augusti üle-eestilisest uuringust, mille käigus intervjueeriti ligi 500 inimest vanuses 15--74 aastat.

Õlu on eriti populaarne alla 35aastaste eestlaste hulgas. Kali jällegi on mõnevõrra rohkem respekteeritud 35--64aastaste ning venelaste hulgas.

Õlle populaarsus noorte hulgas annab aluse oodata selles kaubagrupis jätkuvat turumahtude kasvu.

Saku On Ice oli ülekaalukalt esimene alla 35aastaste noorte ning eestlaste hulgas. Seda marki nimetas 16% alla 35aastastest ning 12% eestlastest (kõik vanuserühmad).

Venelaste jaoks oli respekteerituim joogimark Coca-Cola, mida nimetas 13% selle rahvusrühma esindajaist (seega eestlasi oli Coca-Cola mainijate hulgas tunduvalt vähem).

Uuringus küsiti, millist jooki (see võis olla nii alkoholiga või ilma selleta) peab vastaja selle suve populaarseimaks. Vastusevariante ette ei antud ning küsitletaval oli võimalus mainida, kas lihtsalt tootegrupi või konkreetse margi nime.

See, kas vastati marginimi või lihtsalt joogitüübi nimetus, näitab ka seda, millise tunnusega on jook tarbijate mällu rohkem kinnistunud.

Neljast populaarsemast joogitüübist (õlu, karastusjoogid, kali ja mineraalvesi) eristus selgelt kali, kus vaid 9% kalja eelistajatest nimetas konkreetse marginime, mis viitab margiteadvuse puudumusele antud kaubagrupis. Ülejäänud populaarsemates tootegruppides nimetati vähemalt pooltel juhtudest konkreetne marginimi.

Uuring kajastab inimeste subjektiivset muljet populaarseimast joogist ning reastab joogid vastavalt mainekusele. Andmed ei peegelda otseselt jookide müügimahtude osakaalu kõikide jookide kogumüügi mahtudest.

Küsitluse viis Emor läbi tänavu 28. juulist -- 2. augustini. Omnibuss-tüüpi uuringute üldkogumi moodustavad 15--74aastased Eesti alalised elanikud. Valim on moodustatud «isekaaluvana», st kasutatakse üldkogumi proportsionaalset mudelit, kus kõik küsitletud inimesed esindavad võrdset arvu üldkogumi inimesi. Küsitlustöö käigus kujunenud valimi sotsiaaldemograafilist struktuuri soo, vanuse, rahvuse ja elukoha lõikes võrreldakse vastavate statistiliste näitajatega üldkogumi kohta ja vajadusel kaalutakse sellele vastavaks.

Autor: Aivar Voog

Hetkel kuum