Tiit Elner • 22. november 1999 kell 22:00

Tulumaksuseaduse rikkujale 300% trahv

AS KPMG Estonia juhatuse liige Andres Root ütles, et ta ei oska arvata, mis põhjusel karistatakse kõige karmimalt just tulumaksu tasumata jätmise eest. Tulumaksu puhul on trahvimäär eelnõus kuni 100%, tahtlikul rikkumisel kuni 300% summast, mis on vähem deklareeritud või üleliia tagasi küsitud.

Eelnõu koostamisel osalenud Tartu Ülikooli õppejõud Lasse Lehis ütles, et ta ei tea, mis põhimõttel on tulumaksu tasumisest hoidumine suurem rikkumine kui mõne muu maksu tasumata jätmine. Tema sõnul pärineb põhimõte juba 1994. aastast, mil rahandusministeeriumis töötasid hoopis teised inimesed.

Seni protsentides maksusummast väljendatud trahve on eelnõus poolteist kuni kaks korda suurendatud.

Praegusest kaks korda rohkem ehk kuni 40 protsenti vähem tasutud või üleliia tagasi küsitud maksusummast saab ettevõte haldustrahvi maksukorralduse seaduse rikkumise eest, tahtliku rikkumise korral suureneb trahv 100 protsendile tasumata jäänud või valesti tagasi nõutud maksusummast. Need määrad kehtivad kõikide maksude kohta peale tulumaksu.

Eelnõu võimaldab nõuda maksuvõla ajatamise taotlejalt tagatist, mille piisavuse hindamine jääb maksuhaldurile. Seadusega määratletakse selgelt, et enam makstud maksusummat saab arvata teiste maksude katteks.

Täiendatud on ettevõtte kontrollimise korda. Maksuametnik saab õiguse peale dokumentide nõuda ka raha, väärtpaberite või asjade ettenäitamist, kui see omab maksude seisukohast tähtsust. Maksumaksja saab õiguse kaevata riigi maksuametile peale maksu määramise ettekirjutuse ka muude maksuameti kohaliku asutuse otsuste ja ettekirjutuste peale, millega seni sai pöörduda ainult kohtusse. «Võimalus, kui ilma kohtuta saab asja ajada, on muidugi positiivne,» märkis Andres Root.

Maksuhalduri ettekirjutuse täitmata jätmise eest suureneb trahv 15 000 kroonilt 30 000 kroonile.

Eelnõu sätestab ka kuni 10 000kroonised trahvid uues tulumaksuseaduses ette nähtud aruannete ja teadete esitamata jätmise eest.

Rahandusministeerium saatis eelnõu välja kooskõlastusringile 17. novembril.

«Eelnõu eesmärgiks on maksude sissenõudmise efektiivsemaks muutmine, seaduse täiendamine veel puuduvate sanktsioonidega, juriidilistele isikutele kohaldatavate halduskaristuste karmistamine ning seaduse terminoloogia korrastamine,» märgitakse minister Siim Kallase allkirjastatud seletuskirjas.

Tutvu seaduseelnõudega Rahandusministeeriumi koduleheküljel:

Maksukorralduse seaduse muutmise ja täiendamise seadus

Vt. ka tabelit:Haldustrahvid ettevõttele

Hetkel kuum