Väinu Rozental • 5. oktoober 2000 kell 22:00

Maa erastamise üle puudub kontroll

?Kontrollimise kohustus on seadusega erastamise õigust omavale isikule endale pandud,? rääkis Valgamaa maavalitsuse maaosakonna juhataja kohusetäitja Anneli Õunsaar. ?Isik peab ise arvet pidama, kas tema limiit on täis või mitte.?

Kui oma valla elanike erastamisi üldjuhul ikka teatakse, siis naabervallast tulnud erastaja kohta pole teada, kas tal ehk ei ole juba maksimumarv hektareid erastatud, lisas Õunsaar.

Maareformi seaduse järgi saab üks isik erastada kokku kuni 200 hektarit vaba põllumajandusmaad ja kuni 10 hektarit metsamaad.

Maa-ameti peadirektori Kalev Kanguri sõnul saab vaba maad erastada valla territooriumil tegutsev põllumajandustootja. ?Suured juriidilisest isikust tootjad võivad tegutseda mitme valla territooriumil ja saavad seega erastada maid mitme valla territooriumil,? selgitas Kangur.

Kangur möönis võimalike probleemide teket, kuid lisas, et registrite täienemine kinnistusametis peaks neid vältima. Kangur rõhutas erastaja enesekontrolli tähtsust. ?Seaduse kohaselt on isik kohustatud loobuma piirmäära ületava maa erastamisest,? rääkis Kangur. ?Kui ta ei loobu, on ette nähtud leppetrahvid.?

Trahvid algavad 20 000 kroonist ühe tehingu kohta. Samuti kuulutatakse kõik seadusega vastuolus olevad tehingud õigustühisteks. Kanguri sõnul pole veel kedagi piirmäära ületava maa erastamise tõttu karistatud.

Tartumaa Laeva valla maanõuniku Jaak Jõgiste sõnul oli neil juhus, kus valla suurim põllumajandustootja, Aiu Põllumajanduse OÜ esitas vabadele põllumajandusmaadele avaldusi hektarilimiiti ületavas koguses. ?Ütlesin, et teie limiit on täis, ning nad loobusid osa maade erastamisest,? lisas Jõgiste.

Tartumaa Tähtvere valla maanõunik Vilmar Kraak tundis rohkem muret selle pärast, et maade erastamisel püütakse oma vallast leida variisik. ?Sellise kahtluse korral käivitub paratamatult bürokraatiamasin,? rääkis Kraak. ?Hakkame nõudma tegutsemislubasid, maksude maksmist tõendavaid dokumente ja muud seesugust.?

Vaba põllumajandusmaa ja metsamaa erastajad saavad ostu eest tasuda erastamisväärtpaberites. ?See on kindlasti üks põhjus, miks EVP kurss tõuseb,? tõdes Kalev Kangur. ?Aga ka teised erastamisliigid edenevad.?

Hetkel kuum