5. november 2002 kell 8:31

Valitsus eraldas üle miljoni krooni tormikahjustuste likvideerimise katteks

Valitsus eraldas tänasel istungil 1,1 miljonit krooni tänavu 4. - 5. juuli tormi kahjustuste likvideerimise kulude katteks.

4. ja 5. juuli 2002. a torm põhjustas mitmesuguseid kahjustusi Harju, Jõgeva, Lääne-Viru ja Tartu maakonnas. Eelpool nimetatud maakondade kohalikud omavalitsused esitasid taotlused omavalitsusasutuste hoonetele ja rajatistele, kirikutele, maakondade elanikele ja eraettevõtetele tormi poolt tekitatud kahju hüvitamiseks.

Rahandusministeeriumi ettepanekul hüvitatakse riigiasutuste hoonetele ja rajatistele tormi poolt tekitatud kahjustuste likvideerimisega seotud kulutused täies ulatuses, omavalitsusasutuste hoonetele ja rajatistele tekitatud kahju 50% ulatuses ning eraisikute ja mittetulundusühingute hoonete ja rajatiste taastamise kulud kolmandiku ulatuses.

Erandiks on EELK Keila Miikaeli kogudus, kelle hoonete katuste taastamiseks, arvestades objekti kultuuriväärtust, teeb rahandusministeerium ettepaneku rahuldada taotlus 50% ulatuses.

Äriühingutele tormi poolt tekitatud kahju hüvitamist ei toetata. Eraisikute põllu- ja aiakultuuridele ning kasvavale metsale tekitatud kahjustuste ulatust, samuti murdunud pargipuude koristamiseks tehtud kulutusi pole ministeeriumile esitatud materjalide põhjal võimalik hinnata, mistõttu rahandusministeerium ei toeta nimetatud kahjude hüvitamiseks raha eraldamist.

Lisaks eeltoodule ei toeta ministeerium Pala valla elanike Ilmar Lambi ja Ilmar Värgi elumajadele tormi poolt tekitatud kahjustuste hüvitamist, kuna need hooned on kindlustatud.

Hetkel kuum