9. detsember 2002 kell 14:00

Kapo pakub Viiolile lihtmenetlust

Kaitsepolitsei esitas kultuurkapitali eksjuhile Avo Viiolile süüdistuse riisumises ja ametialases võltsimises ning pakub prokurörile lihtmenetlust.

Avo Viiol tunnistas kaitsepolitsei pressiteate kohaselt end temale esitatud süüdistustes täies mahus süüdi ning andis nõusoleku lihtmenetluse kohaldamiseks. Nõusoleku lihtmenetluse kohaldamiseks on andnud ka 8,5 miljoni krooni suuruses summas tsiviilhagejaks tunnistatud Eesti Kultuurkapital.

Kuna kaitsepolitsei ei tuvastanud antud kriminaalasjas lihtmenetluse kohaldamist välistavaid asjaolusid, saadeti kriminaalasja materjalid reedel koos taotlusega lihtmenetluse kokkuleppe sõlmimiseks Riigiprokuratuuri.

Avo Viiolile esitati lõplik süüdistus 5. detsembril 2002 KrK § 141¹ lg 3 p 1

ja § 166 lg 1 järgi.

Esitatud süüdistuse kohaselt riisus Eesti Kultuurkapitali tegevdirektorina töötanud Avo Viiol oma ametiseisundi kuritarvitamise ja omastamise teel ajavahemikul detsember 1999 kuni august 2002 tema korralduses olevat Eesti

Kultuurkapitali vara 8 521 910 krooni ulatuses. Lisaks sellele põhjustas Viiol sularaha väljavõtmiste teenustasude maksmisest tulenevalt kahju summas 17 868 krooni. Riisutud raha võttis tegevdirektorina töötanud Viiol sularahana välja Eesti Kultuurkapitali arveldusarvetelt 162 korral 1 500 - 160 000 krooniste summadena. Enamusel juhtudest oli väljavõetud summa suurus 50 000 - 70 000 krooni.

Eesti Kultuurkapitalist raha riisumise varjamiseks võltsis Viiol korduvalt kontoväljavõtteid ning esitas need Kultuurkapitali raamatupidamisele. Võltsitud dokumentide esitamise tõttu ei tuvastanud Kultuurkapitali raamatupidamine riisumise tagajärjel tekkinud puudujääki. Kriminaalasja eeluurimise käigus tuvastati, et valdava osa Kultuurkapitalist riisutud summadest kulutas Viiol kasiinodes mängimisele ning osa rahast igapäevastele väljaminekutele.

Avo Viiol peeti kaitsepolitsei poolt kahtlustatavana kinni 14. augustil

2002.

Hetkel kuum