Kristiina Randmaa • 17. oktoober 2003 kell 8:33

Tallinna Vesi: Ülemiste lahendab Tallinna lähiümbruse veepuuduse

Kuna Ülemise veepuhastusjaam võiks töötada topeltvõimsusel, soovitab Tallinna Vesi sealset pinnavett kasutada veenappuses pealinna ümbruse valdade jaoks.

'Viimasel ajal on palju juttu olnud põhjaveepuudusest Tallinna lähiümbruses Harjumaal. Ühe lahendusena joogivee puuduse korvamiseks näeme Ülemiste veepuhastusjaamast tuleva joogivee laiemale tarbijaskonnale kättesaadavaks tegemist,' ütles ASi Tallinna Vesi veetootmise juhataja Riho Sobi.

Ettevõtte kinnitusel oleks lähipiirkonnas asuvate asulate Järveküla, Jüri, Saku varustamine Ülemiste veega vaid torustike paigaldamise ning pumplate ehitamise küsimus. Kuna ühenduste ehituskulud oleks taoliste projektide puhul kohaliku omavalituses kanda, siis ühe finantseerimisvõimalusena näeb Sobi ELi abifondidest saadava raha taotlemist.

Täna on Ülemiste veepuhastusjaama ööpäevane veetootmine umbes 70 - 75 000

m3, kuid jaama võimusust ja Tallinna linna varustavate pinnaveeallikatekogumahtu arvesse võttes võiks Ülemise veepuhastusjaam toota kaks kordarohkem e 120 000 m3 joogivett ööpäevas, teatab ettevõte.

90% Tallinna joogiveest saadakse pinnaveest, mida kogutakse ligi 2000 km2

suuruselt alalt. Ülemiste järv on tallinlastele olnud veeallikas juba rohkem kui 700 aastat. Ülemiste veepuhastusjaam alustas tööd 1927 aastal ning sellest ajast alates kuni aastani 1990 linlaste veetarbimine aasta aastalt kasvas.

Hetkel kuum