Peeter Raidla • 4. november 2003 kell 22:00

Ümbrikupalga saajaks enda teadmata

Et e-maksuameti andmeil puudub ASil Trainator igasugune maksuvõlg (küll oli seal eile märge esitamata maksudeklaratsioonide kohta), tegi Kerttu ainuvõimaliku järelduse ? talle oli pikka aega makstud ümbrikupalka.

Esimesed arusaamatused Trainatori töötajate ja põhiomanikust juhatuse liikme Kalle Kase vahel tekkisid tegelikult juba läinud aasta mais, kui Kask tunnistas firma kehva rahaseisu ja kutsus minema palgata puhkusele.

?Ta küll tegi selle ettepaneku, aga mina ei olnud nõus. Töötasin edasi ning minu arvele laekus kuus kuud raha Kase isiklikult kontolt,? tunnistab Lõhmus.

TTÜ doktorant Kalle Kask pakub selle kohta välja oma versiooni: ?Kui selgus, et Trainatori pakutavad e-õppe lahendused ei leia oodatud tähelepanu, olime sunnitud firma kulusid kokku hoidma. Sealhulgas tuli meil kokku leppida ka töötajatega. Mina pakkusin välja skeemi, et minnakse palgata puhkusele, kuid kahjuks jäi see ametlikult vormistamata. Trainator pidi selle aja sees maksma minimaalset sotsiaalmaksu.?

Mitu aastat Hansa Capitalis finantsanalüüsiga tegelenud Kask selgitab ka raha liikumist: ?Minu teine firma OÜ Captus, mis on ka üks Trainatori asutajaid, esitas Trainatorile arve. Trainator tasus Captusele, kes oli mulle võlgu. Captus maksis mulle laenu tagasi ja mina kompenseerisin sellega töötajaile saamata jäänud tulu. See skeem oli mõeldud puhtalt selleks, et elada rasked ajad üle. Isiklikult leian, et see pole ümbrikupalk, ma võin ju omast vabast tahtest kellele tahes maksta.?

Kalle Kask leiab, et kui Kerttu Lõhmus sai temalt tulu, siis pidanuks ta ka selle deklareerima ning ise maksud maksma. Või siis saadud raha tagastama.

?Et ma olen äriprotsessidega päris palju tegelenud, siis ma väidan, et juriidiliselt on see puhas,? kinnitab TTÜ doktorantuuris õppiv Kask.

Tema sõnul puudutas see seik üksnes 2002. aasta kuute kuud. Küsimusele, miks Trainator on jätnud ka 2003. aastal Lõhmusele makstud palgalt sotsiaalmaksu (ja ilmselt ka üksikisiku tulumaksu) suures osas tasumata, annab Kask oluliselt põiklevama vastuse: ?Meil on maksuametis 17. novembril kokkusaamine ja me klaarime kõik asjad ära. Siin on olnud palju edasi-tagasi arvestusi. Me püüame kõik asjad korda ajada.?

AS Trainator, mille pakutavad tooted on enamalt jaolt välja töötanud TPÜ infoteaduste eriala lõpetanud Lõhmus, on olnud siiani suhteliselt hea renomeega koolitusfirma, kelle pakutavad paketid sisaldavad e-õppe korraldamiseks vajalikke tehnilisi lahendusi ja nende praktilist rakendust ning ka abi õppematerjalide koostamisel vastavalt tellija soovile. Nii on pakutud abi puuetega inimestele e-õppe korraldamisel ning praegu koostatakse pakkumist Riigikogu kantseleile e-materjalide koostamisel uute inimeste töölevõtmiseks.

Lõhmus ja Kask on aga pöördumatult vaenujalal. Lõhmuse esindaja on teinud Trainatorile pankrotihoiatuse saamata jäänud töötasu sissenõudmiseks. Maksuametit huvitab ilmselt maksudega seonduv. Kask leiab aga, et tegu on iseenesest huvitava vaidlusega: ?Kuid see on nagu malemäng ning ma ei oska öelda, milliseid pöördeid see võtab.? Ja lisab, et alates augustist läheb firmale üle ootuste hästi ? rahavood on tublisti kasvanud.

Hetkel kuum