Silva Männik • 3. detsember 2003 kell 7:58

Maavanemad nõuavad teehooldusrahade ümberarvestamist

Maavanemad nõuavad teehooldusrahade jaotusel liikluskoormuse arvestamist.

Harju, Rapla ja Järva maavanemad ning Harju Teedevalitsus saatsid minister Meelis Atonenile märgukirja, milles nõuavad liikluskoormuse arvestamist teedehooldusrahade jaotusel juba järgmisest aastast.

Harju, Rapla ja Järva maakondade kõrvalmaanteede seisukord on äärmiselt ebarahuldav. Sellise olukorrani on viinud aastaid praktiseeritud teehooldusrahade jaotussüsteem, mis põhineb teede pikkusel, kuid ei arvesta liikluskoormust.

Harju Teedevalitsuse hallatavas regioonis (Harju, Rapla ja Järva maakonnas) toimub 36 protsenti vabariigi autoliiklusest, kuid hooldusrahadest läheb sellesse regiooni alla 25 protsendi.

Maanteeameti ?Aastakogumik 2002? andmetel on vabariigis aastatel 1998-2002 teid pinnatud 37 protsenti vajalikust. Samal ajal on Harju regiooni näitajad keskmisest tunduvalt madalamad: Järva maakonnas 33 protsenti, Rapla maakonnas 29 protsenti ja vabariigi suurima liikluskoormusega Harju maakonnas vaid 26 protsenti. Pikaajaline alafinantseerimine on soodustanud suure liikluskoormusega Harju regiooni teede katete lagunemise.

Kolme maavanema ja Harju Teedevalitsuse ettepanek on järgmisest aastast jaotada teede hoolderahad, pindamis- ja kruusateede tarastusremondirahad vastavalt 50 protsenti sõltuvalt teede pikkusest ja 50 protsenti sõltuvalt läbisõidust.

Hetkel kuum