Sami Seppänen • 23. september 2004 kell 22:00

Turgu näitab käive

Vastukaja 16. septembril avaldatatud artiklile ?Mobiilsideturul läheb jaanuaris kitsamaks?

Mobiilsidesektor on Eestis jõudnud arenguetappi, kus turul tegutsejate positsioone ja turuosasid peaks hindama majanduses üldlevinud mõõdikut, käivet aluseks võttes. Turu mõõtmine SIM-kaartides on ebaobjektiivne ja tekitab segadust.

Eelkõige ei peegelda turu hindamine klientide arvu alusel enam selle tegelikku olukorda. Selline mõõtmine oli põhjendatud ajal, mil turg kasvas kiiresti ning praktikas tähendas iga uus SIM-kaart ka reaalselt uut klienti.

Kui sooviksime turgu jätkuvalt nii hinnata, tuleks need numbrid lahti kirjutada: eraldi välja tuua lepingulised kliendid ja kõnekaartide kasutajad, samuti kasutusest väljas olevate (surnud) kaartide hulk, mis tekitavad suurt infomüra just ettemaksukõnekaartide turu hindamisel.

Teisalt kasvab järjepidevalt andmesideteenuste osakaal ehk suureneb nende inimeste hulk, kel on mitu SIM-kaarti ja seda ka erinevatelt operaatoritelt. Lisaks laieneb pidevalt telemaatikateenuste osatähtsus, kus masin-masin-suhtlemises olevate SIM-kaartide hulk ei kattu kliendiarvuga.

Kuna kolmest tegutsevast operaatorist üks ei avalikusta andmeid seoses kliendinumbri või SIM-kaartide arvuga, on vaid hinnangute põhjal tehtud analüüsid turuosadest ebaobjektiivsed.

Segadust tekitavaid asjaolusid on teisigi. Näiteks ei saa kunagi võrdsustada väljaantud SIM-kaarte ja operaatori klientide arvu. SIM-kaart pole iseseisvalt käibe tekitaja, vaid selleks peab keegi, kas inimene või masin, seda kasutama. Muidu oleks mis tahes operaatoril lihtne saada hinnanguline 100protsendiline turuosa, postitades igale eestlasele ettemaksuga SIM-kaart.

Samas on äriregistri vahendusel kättesaadavad ja reeglina kvartaalselt avaldatud majandustulemused kõigile avalik info (ja minu arvates ainus allikas, mille põhjal võib ettevõtteid avalikult võrrelda). Suurettevõtete finantsnäitajad kui audiitorite hinnatud ja kinnitatud andmed on fakt, millele saab tugineda erinevate analüüside tegemisel ja ka turuosa mõõtmisel. Ettevõtte tulemuslikkust tegevusala või ka kogu majanduse seisukohast iseloomustab käive. Käive või muu finantsnäitaja saab olla aluseks firma panuse mõõtmisel ühiskonnas.

Pangad mõõdavad turuosa varade mahu järgi, mis on konkreetne finantsnäitaja. Kui tuua paralleel näiteks õlleturuga, kus turuosa hinnatakse mahu põhjal, võib tekkida küsimus, kas mõõta mobiilsideturgu näiteks minutites. Mobiilsideturgu ei saa taandada ainult minutite peale, kuna lisaks kõneminutitele pakutakse erinevaid lisaväärtusteenuseid, mida ei saa mõõta minutites. Kõigi nende teenuste rahaline väljendus ilmneb ettevõtte käibes. Muidugi on võimalik ettevõtete positsiooni või edu hinnata veel ka teistel alustel, näiteks kliendikohast tulu aluseks võttes.

Radiolinja seisukohalt on objektiivseim turuosade võrdlusmaterjal mobiilsideoperaatorite käibed. Näitena võib tuua lisaks teistele Euroopa riikidele ka meie naaberriigid, kus mobiilsidepenetratsioon on ületanud 80% ja nii turu regulatiivse tegutsemise kui ka turuosade mõõtmise aluseks võetakse operaatorite käibed.

SIM-kaartide arv on oluline näitaja selleks, et arvutada selle keskmist käivet, mis on äriühingute omanikele ja analüütikuile kolmas mõõdik lisaks käibe- ja kasuminumbritele.

Hetkel kuum